Aktuality

Aktuality

 • 27. 4. 2018

  Prvé známky dopadov sucha na poľnohospodárstvo

   V uplynulom 16. týždni sa vlahová bilancia na Slovensku zhoršila vplyvom pretrvávajúceho vysokého výparu. Potvrdzujú to aj informácie z hlásení expertov v rámci národnej reportovacej siete dopadov sucha na poľnohospodárstvo a lesníctvo. Tie síce neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch (viac sa dočítate tu).

 • 18. 4. 2018

  Zasadnutie WMO Komisie pre agrometeorológiu

   SHMÚ sa zúčastnil Technickej konferencie (16.-17.4.) a Zasadnutia WMO Komisie pre agrometeorológiu (18.-20.4.) v Incheon, v Južnej Kórei. Jednou z najviac rezonujúcich tém bolo sucho. SHMÚ prezentoval svoje aktivity v rámci monitoringu sucha a jeho dopadov, ako aj v rámci projektu DriDanube. Obzvlášť pozitívny ohlas mali aktivity súvisiace s národnou reportovacou sieťou dopadov sucha na poľnohospodárstvo. 

 • 7. 3. 2018

  Seminár "Monitoring sucha a jeho dopadov"

   Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK) zorganizoval 22. februára 2018 vo Zvolene seminár „Monitoring sucha a jeho dopadov“. Viac o seminári si môžete prečítať na oficiálnej stránke SHMÚ, ako aj SPPK.

 • 8. 11. 2017

  Monitoring dopadov sucha

   Snahou SHMÚ je od odborníkov z praxe – poľnohospodárov, ovocinárov, vinárov, či lesníkov, získať spätnú väzbu o aktuálnej situácii porastov a vodnej bilancii v týždennom kroku. V snahe rozšíriť reportovaciu sieť nás podporuje aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom oznamu na svojej oficiálnej web stránke.

 • 20. 10. 2017

  Sucho v roku 2017

   Sucho v roku 2017 sa najviac prejavilo na západnom Slovensku. Vývoj meteorologického a pôdneho sucha v roku 2017 je zhodnotený v článku Roľníckych novín.

 • 10. 10. 2017

  Reportovacia sieť na Slovensku

   Aj na Slovensku sa začal monitoring dopadov sucha na poľnohospodárstvo. Vítaná je každá spolupráca expertov z praxe. Viac informácií nájdete aj na stránke SHMÚ.

 • 10. 10. 2017

  Akčný plán boja proti suchu

   Dnes bol predstavený Akčný plán boja proti suchu, ktorý koordinuje Ministerstvo životného prostredia. Súčasťou Akčného plánu je aj monitoring meteorologického, pôdneho a hydrologického sucha. Reportáž z tlačovej konferencie nájdete na stránke RTVS.

 • 26. 6. 2017

  Stav sucha v júni 2017 na Slovensku

   Na Slovenskom hydrometeorologickom ústave monitorujeme od roku 2015 meteorologické, aj pôdne sucho. Aj vďaka tomu môžeme priniesť aktuálne informácie o stave sucha na Slovensku, ktoré sa prejavuje aj na miere požiarneho nebezpečenstva pre lesné porasty.

 • 6. 6. 2017

  Sucho v dunajskom regióne

   SHMÚ je od januára 2017 projektovým partnerom v rámci projektu DriDanube (Drought Risk in the Danube Region). Nadväzuje tak na svoje predchádzajúce, ale aj súčasné aktivity zamerané na integrovaný manažment a monitoring sucha. 
  Článok si môžete prečítať tu.

 • 30. 5. 2017

  Vlahové podmienky na jar na Slovensku

  Snehová pokrývka, prebytok, ale aj deficit zrážok a výpar. To všetko ovplyvňovalo vlahové podmienky na Slovensku od začiatku roka 2017. Prečítajte si, ako sa menila situácia z pohľadu monitoringu sucha.