3. ročník - stretnutie reportérov

3. ročník diskusného odborného stretnutia „ MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU-stretnutie s reportérmi z praxe“.

Podujatie prebiehalo dva dni, 21. 9. 2022 a 22. 9. 2022, na Zámku v Topoľčiankach.

Prvý deň, 21. 9. 2022, bol venovaný odborníkom z oblasti lesníctva. Prednášková časť bola venovaná zhodnoteniu sucha na Slovensku v rokoch 2021 a 2022, interpretácii dostupných predpovedí počasia a výstupov predpovedných modelov. Odborníci z Lesníckej ochranárskej služby poukázali na problematiku vývoja lesných požiarov a vplyvu kalamít na ich výskyt na Slovensku.

Druhý deň, 22. 9. 2022,  bol venovaný odborníkom z oblasti poľnohospodárstva a ovocinárstva. Prednášková časť bola venovaná zhodnoteniu sucha, deficitu atmosférických zrážok na území Slovenska v rokoch 2021 a 2022.  Doc. Ing. O. Paulen, PhD., z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre prezentoval dopady vlahového deficitu na ovocné rastliny.

V oba dni boli ocenení najaktívnejší reportéri, ktorí nám pravidelne reportujú dopady sucha.