Kontakt

Kontakt

 Ak máte otázky týkajúce sa organizačných záležitostí, alebo odbornej problematiky, využite naše kontakty.

Hlavné kontakty

Mgr. Maroš Turňa
Email: maros.turna@shmu.sk
Telefón: + 421 259 415 115

Mgr. Lívia Labudová, PhD.
Email: livia.labudova@shmu.sk

RNDr. Gabriela Ivaňáková
Email: gabriela.ivanakova@shmu.sk
Telefón: + 421 2 594 15 107

Mgr. Juraj Holec, PhD.
Email: juraj.holec@shmu.sk
Telefón: +421 2 594 15 128

RNDr. Ivana Krčová
Email: ivana.krcova@shmu.sk
Telefón: +421 2 594 15 148