Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 

Graf vývoja intenzity sucha za posledných 12 týždňov v profile 0–100 cm. V grafe sú zobrazené všetky stupne intenzity sucha a ich priestorové pokrytie v % na celom území Slovenska.

PREDPOVEĎ INTENZITY SUCHA A RELATÍVNEHO NASÝTENIA NA 10 DNÍ

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 28.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 21.5. do nedele 28.5. ráno)
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) dosahuje najnižšie hodnoty 30-40 % na Záhorí, Podunajskej nížine a Dolnom Zemplíne. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie 20-30 % v oblasti Trnavy a Bratislavy. Na väčšine Podunajskej nížiny je nasýtenie v intervale 30-50 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 30-40 % v západnej časti Podunajskej nížiny a lokálne aj na Dolnom Zemplíne. Na väčšine Slovenska je nasýtenie stále vyššie ako 50 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na strednom a východnom Slovensku ojedinele na úrovni začínajúceho a mierneho sucha. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho ojedinele v Žilinskom kraji a v západnej časti Prešovského a Košického kraja. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho len lokálne a situácia je stále priaznivá.

Deficit pôdnej vlahy je v intervale -5 až -20 mm ojedinele na strednom a východnom Slovensku. Normálne podmienky sú na takmer 1/3 územia. Na väčšine územia prevažuje nadbytok vlahy. Najvyššie hodnoty sú +20 až +40 mm, a to prevažne na juhozápade a v južnej polovici stredného Slovenska.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 22.5. do 28.5.2023 spadlo najviac zrážok v Banskobystrickom kraji, lokálne od 50 do 75 mm. Najnižšie týždenné úhrny zrážok boli na Zemplíne a Šariši. Lokálne tam spadlo len 1-2 mm zrážok. Po väčšinu týždňa prevažovalo teplotne normálne počasie, s početnými prehánkami a búrkami, a to najmä v horských oblastiach. Najvyššia teplota bola 29-30 °C na juhu Podunajskej nížiny. Najnižšie klesla teplota na 0°C v nedeľu na Orave. Týždenná suma výparu bola najvyššia 34,5 mm v Košiciach a Hurbanove a najnižšia 22 mm v Čadci.
 

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality