Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 9. január 2022

  9. január 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho zasahuje najmä južnú časť stredného a západného Slovenska. Celkovo to predstavuje 7 % územia. Mierne sucho je lokálne v oblasti Krupinskej planiny. Najnižšie relatívne nasýtenie je 30-40 % na juhu Podunajskej nížiny a v okolí Bratislavy. V hlbšej vrstve sú hodnoty nasýtenia najnižšie 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac do -60 mm lokálne v okolí Krupiny, Nových Zámkov a Pezinka.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 2. január 2022

  2. január 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho aktuálne zasahuje 4,5 % územia. Mierne sucho je len lokálne na juhu stredného Slovenska. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 % na juhu Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve sú hodnoty nasýtenia stále na Podunajskej nížine v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je na juhu stredného Slovenska do -60 mm, na západe a východe je to do -40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 26. december 2021

  26. december 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je začínajúce až mierne sucho na západnom a strednom Slovensku. V hlbšej vrstve pôdy sa extrémne sucho nachádza na juhu Podunajskej nížiny a v okolí Krupiny. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 %, v hlbšej vrstve pôdy je to 10-20 % na Podunajskej nížine. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na juhozápade a juhu stredného Slovenska. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 mm na severovýchode.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 19. december 2021

  19. december 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je začínajúce až mierne sucho na západnom a strednom Slovensku. V okolí Krupiny je lokálne až výrazné sucho. V hlbšej vrstve pôdy je ešte extrémne sucho na juhu Podunajskej nížiny a v okolí Krupiny. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 %, v hlbšej vrstve pôdy je to 10-20 % na Podunajskej nížine a v okolí Krupiny. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na juhozápade a juhu stredného Slovenska. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 mm na severovýchode.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 12. december 2021

  12. december 2021

   Stav pôdnej vlahy:

  Na Slovensku je aktuálne len ojedinele začínajúce až mierne sucho. Suchom je zasiahnutých len 5 % územia. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 % na juhu Podunajskej nížiny. Deficit pôdnej vlahy je najviac -60 mm v juhozápadnej časti stredného Slovenska. Nadbytok vlahy je najviac +60 mm na severovýchode Slovenska a na Záhorí.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 5. december 2021

  5. december 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho sa aktuálne nachádza na takmer 10 % územia. Na juhu stredného Slovenska je lokálne výrazné sucho v okolí Krupiny. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % na juhu Podunajskej nížiny a v oblasti Bratislavy. Deficit pôdnej vlahy je na juhozápade stredného Slovenska a v okolí Pezinka najviac do -60 mm. Najvyšší nadbytok vlahy je +60 mm na severovýchode Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 28. november 2021

  28. november 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je len lokálne výrazné sucho na Orave a juhu Podunajskej nížiny. V povrchovej vrstve je mierne sucho na severe stredného Slovenska a na juhu Podunajskej nížiny. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % v oblasti Komárna. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na Podunajskej nížine, Pohroní, Honte a Orave. Nadbytok vlahy je najviac +40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 21. november 2021

  21. november 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne sa výrazné sucho nachádza na juhu Podunajskej nížiny, na Zemplíne a Orave. V oblasti Komárna je lokálne až výnimočné sucho. Relatívne nasýtenie je ojedinele na Podunajskej nížine v intervale 10-20 %. Na Zemplíne sú najnižšie hodnoty nasýtenia 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Zemplíne do -80 mm, na strednom a západnom Slovensku ojedinele do -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 14. november 2021

  14. november 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je mierne až výrazné sucho na juhu Podunajskej nížiny, na Kysuciach a Orave, a tiež ešte na juhovýchodnom Slovensku. V povrchovej vrstve pôdy je výrazné sucho na Kysuciach a Orave a v porovnaní s minulým týždňom sa územie s výrazným suchom ešte viac zväčšilo. Relatívne nasýtenie je v intervale 10-20 % na juhu Podunajskej nížiny a lokálne aj na Dolnom Zemplíne. Deficit pôdnej vlahy je na juhovýchode najviac do -80 mm, na strednom Slovensku to je do -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 7. november 2021

  7. november 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Uplynulý týždeň sa situácia zlepšila najmä na juhovýchodnom Slovensku, kde je v celom pôdnom profile už len mierne sucho. Výrazné sucho sa však rozšírilo na Orave. Relatívne nasýtene je v intervale 10-20 % na juhu Podunajskej nížiny a lokálne aj na Dolnom Zemplíne. V hlbšej vrstve je na juhovýchode a juhozápade nasýtenie aj pod 10 %. Najvyšší deficit pôdnej vlahy je na Zemplíne v intervale -40 až -60 mm. Na ostatnom území Slovenska je deficit najviac -40 mm.

  ďalej >