The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 

Graf vývoja intenzity sucha za posledných 12 týždňov v profile 0–100 cm. V grafe sú zobrazené všetky stupne intenzity sucha a ich priestorové pokrytie v % na celom území Slovenska.

PREDPOVEĎ INTENZITY SUCHA A RELATÍVNEHO NASÝTENIA NA 10 DNÍ

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 24.9. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 17.9. do nedele 24.9. ráno)
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je len lokálne na juhozápade Slovenska v intervale 30-40 %. Na väčšine územia sú už hodnoty vyššie ako 50 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie stále na juhozápade Slovenska a v južnej časti stredného Slovenska 10-20 %. V južnej časti Slovenska je nasýtenie prevažne nižšie ako 50 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sa nasýtenie zvýšilo na väčšine územia. Hodnoty 10-20 % sú len lokálne v okolí Pezinka. Na Podunajskej nížine je nasýtenie väčšinou 20-40 %.

Miera intenzity sucha v hlbšej vrstve (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na strednom a východnom Slovensku na úrovni začínajúceho sucha. V povrchovej vrstve a v celom pôdnom profile je takmer celé územie bez rizika sucha, len lokálne je znížená úroveň pôdnej vlahy.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne na strednom a juhozápadnom Slovensku a krajnom východe v intervale -20 až -40 mm. Na väčšine územia prevažuje nadbytok vlahy. Najviac vlahy je v podtatranskej oblasti, Šariši a Dolnom Zemplíne. Nadbytok na týchto miestach je najvyšší do +60 až +80 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 18.9. do 24.9.2023 spadlo najviac zrážok 50-70 mm na Hornej Nitre, Turci a Podpoľaní. Najmenej zrážok spadlo na Záhorí 11-13 mm. Zrážky sa tak vyskytli na celom území Slovenska a vlaha sa doplnila vo viacerých regiónoch, a to najmä v povrchovej vrstve. Najvyššia teplota vzduchu bola 30 °C v okolí Štúrova. Najnižšie klesla teplota na 4 °C v Slovenskom raji. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Kuchyni, okolo 21 mm. Najnižší výpar bol v Banskej Bystrici, a to 9,5 mm. V percentách normálu bol výpar od 72 % v Banskej Bystrici do 139 % v Čadci.