The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 2.8. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 26.7. do nedele 2.8. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je ojedinele na úrovni začínajúceho sucha (približne 6 % plochy). Len lokálne na Podunajskej nížine je sucho mierne až výrazné. V povrchovej vrstve je tiež začínajúce sucho len ojedinele, a to prevažne na severe územia. Mierne sucho je lokálne na strednom a východnom Slovensku. Veľmi podobná situácia je v hlbšej vrstve. Tu je však začínajúce až mierne sucho prevažne na Podunajskej nížine.

Viac informácií