Čo je sucho

Čo je sucho

 Sucho je často označované ako "zakrádajúci sa jav" a jeho vplyv sa líši od regiónu k regiónu. Sucho je ťažké definovať, a preto mu ľudia zle rozumejú.

To, čo môže byť považované za sucho v oblastiach tropických dažďových lesov (napríklad na Bali šesť dní bez dažďa), nemôže byť považované za sucho v púštnych oblastiach (napr. v Líbyi, kde ročné zrážky dosahujú menej než 180 mm). V najvšeobecnejšom zmysle slova dochádza k suchu pri nedostatku zrážok v dlhšom časovom období (na Slovensku v rozsahu týždňov až mesiacov) a vedie k nedostatku vody pre istú aktivitu, skupinu ľudí alebo životné prostredie. Jeho dopady sú výsledkom vzájomnej súhry prírodneho javu (menej zrážok než sa očakávalo) a požiadavky ľudí na dodávku vody. Ľudská činnosť tak môže zhoršiť dopady sucha. Na Slovensku spôsobuje sucho problémy hlavne v poľnohospodárstve, lesníctve a vodnom hospodárstve. Sucho obvykle delíme do štyroch typov, a to podľa dominujúcich prejavov:

Meteorologické – záporná odchýľka zrážok od normálu behom určitého časového obdobia
Poľnohospodárske – pôdne sucho, nedostatok vlahy pre plodiny
Hydrologické – významné zníženie hladín vodných tokov
Socioekonomické – dopady sucha na kvalitu života

Wilhite, D. A. (ed.) 2005. Drought and Water Crises: Science, Technology and Management Issues. CRC Press, Boca Raton, FL