O projekte

O projekte

Tím, ktorý stojí za týmito webovými stránkami vznikol vďaka finančnej podpore projektu Intersucho, ktorý prebieha od augusta 2012 a stavia na viac ako 10 rokoch výskumu v oblasti výskumu monitoringu a klimatológie sucha v ČR, Európe a USA. Nadväzujeme tak na niekoľko projektov financovaných predovšetkým Ministerstvom školstva, mládeže a telesnej výchovy, Národnou agentúrou pre poľnohospodársky výskum ČR, Európskou komisiou a Grantovou agentúrou ČR. V roku 2015 sa k spolupráci pridali pracovníci Ústavu vied o zemi SAV a Slovenského hydrometeorologického ústavu pri rozšírení monitoringu na územie Slovenska.

Našu prácu vnímame ako odpoveď na rastúce riziko výskytu období sucha v strednej Európe, ktoré je v posledných rokoch s veľkou pravdepodobnosťou najvyššia za posledných 130 rokov. Pre Slovensko, ktoré je odkázané na rovnomerné rozloženie zrážok počas roka, ide podľa výsledkov nielen našich výskumov o úplne zásadnú vec. Preto sme sa rozhodli uchopiť problematiku sucha komplexne a nezaoberáme sa tak len aktuálnymi prejavmi sucha v danej sezóne. Ambíciou tímu je analyzovať výskyt sucha v minulosti, vyvinúť kvalitatívne nové metódy pre jeho monitoring, a taktiež odhadnúť a popísať trendy vývoja suchých epizód v budúcnosti. Keďže ide o medziodborový projekt, tak sa na jeho riešení podieľajú meteorológovia, odborníci na fyziku atmosféry, klimatológovia, špecialisti na historickú klimatológiu, agro-klimatológovia, dendrochronológovia, eko-fyziológovia, historici, archivári či socio-ekonómovia v spolupráci s expertmi, ktorí spracúvajú a interpretujú družicové dáta. Tím je doplnený programátorom a špecialistami na využitie geografických informačných systémov.
Hlavná časť výskumných prác prebieha na pracoviskách Ústavu výskumu globálnej zmeny Akadémie vied Českej republiky (CzechGlobe) Mendelovej univerzity v Brne a Masarykovej univerzity, ale spolupracujú na ňom aj pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu z pobočiek v Brne a agrometeorológovia observatória v Doksanoch. Domnievame sa, že naše snaženie je na poli výskumu sucha unikátne práve snahou o integráciu rôznych odborov i dôrazom na spoluprácu s potenciálnymi užívateľmi výsledkov, od vedúcich pracovníkov ministerstva poľnohospodárstva, cez jednotlivé poľnohospodárske a lesné podniky až po širokú verejnosť. Veľký dôraz je kladený na výchovu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ktorým sú umožnené stáže na špičkových pracoviskách po celom svete. Súčasne sú členmi tímu i dvaja významní svetoví vedci: dr. Ulf Büntgen zo švajčiarskeho National Centre of Competence in Research (NCCR) a Swiss Federal Research Institute for Forest, Snow and Landscape (WSL), a dr. Michael Hayes z USA, riaditeľ National Drought Mitigation Centre. Aj vďaka nim získavajú mladí i skúsení vedci možnosť zoznámiť sa s know-how úspešných zahraničných inštitúcií, a taktiež sú konfrontovaní s ich nárokmi. Bližšie informácie o jednotlivých členoch tímu sú uvedené nižšie.