Zásoba vody v pôde

Aktuálny obsah pre rastliny dostupnej vlahy v pôdnom profile vyjadrený v mm vodného stĺpca v rozlišení 500 m.

24.apríl 2016

Stiahnuť close
24.apríl 2016