Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 20. december 2020

  20. december 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho je už momentálne v celom pôdnom profile na 0,9 % územia a v povrchovej vrstve dokonca na 6,3 % územia. Najviac zasiahnuté oblasti ostávajú Turiec, Orava, Kysuce, Považie, Javorníky. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve dosahuje lokálne najnižšie hodnoty 50-60 %. Nasýtenie v intervale 60-70 % je na približne 1/5 územia. Deficit pôdnej vlahy je na Orave a Kysuciach až do -40 mm. Normálne podmienky sú aktuálne na takmer polovici územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 13. december 2020

  13. december 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na severozápade Slovenska sa situácia opäť zhoršila. Momentálne tam je už výrazné a lokálne až extrémne sucho. Zhoršenie je možné pozorovať najmä v povrchovej vrstve. Extrémne sucho je ojedinele vo vrstve pôdy do 40 cm v Javorníkoch, na Považí, Kysuciach a Orave. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve v intervale 60-70 % na 5,5 % plochy. Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm, v Žilinskom kraji a aj v časti Trenčianskeho a Banskobystrického kraja do -20 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 6. december 2020

  6. december 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce až výrazné sucho sa vyskytuje prevažne v Žilinskom kraji a v časti Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. V povrchovej vrstve je výrazné sucho už na takmer 5 % celkovej plochy. Relatívne nasýtenie je v celom profile na celom Slovensku vyššie ako 70 %, v povrchovej vrstve len ojedinele najnižšie 50-60 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm na takmer ¼ územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 29. november 2020

  29. november 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na severozápade Slovenska sa postupne rozširuje začínajúce až mierne sucho. Zhoršenie nastáva najmä v povrchovej vrstve, kde je mierne sucho už na 13 % plochy a v oblasti Považia je už lokálne až výnimočné sucho. Relatívne nasýtenie v profile 0-100 cm je na celom území nad 70 %. V povrchovej vrstve je nasýtenie ojedinele 60-70 %, na väčšine územia je však v intervale 70-90 %. Deficit pôdnej vlahy do -20 mm je v celom profile na približne ¼ územia. V povrchovej vrstve je deficit do -20 mm na viac ako polovici územia Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 22. november 2020

  22. november 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho sa postupne rozširuje najmä na severe a západe Slovenska. V povrchovej vrstve je začínajúcim suchom zasiahnutých 12 % územia. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve na väčšine Slovenska v intervale 70-90 %, v celom profile na takmer celom území je vyššie ako 90 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm na 8,5 % územia. Nadbytok vlahy je najviac +80 mm na juhozápade Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 15. november 2020

  15. november 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho sa uplynulý týždeň ojedinele objavilo v povrchovej vrstve v Žilinskom kraji. V hlbšej vrstve je stále celé územie bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve kleslo na väčšine územia na 70-90 %. V hlbšej vrstve je stále vyššie ako 90 %. Deficit pôdnej vlahy do -20 mm sa ojedinele vyskytuje v Žilinskom kraji, normálne podmienky sú na ¼ územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 8. november 2020

  8. november 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  V porovnaní s minulým týždňom sa situácia takmer nezmenila. Stále je celé územie Slovenska bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie sa zvýšilo najmä v povrchovej vrstve a momentálne je len na malom území na juhu Podunajskej nížiny nasýtenie od 70 do 90 %, na ostatnom území je vyššie ako 90 %. Deficit pôdnej vlahy nepozorujeme. Normálne podmienky sú na takmer 13 % územia. Nadbytok vlahy je lokálne až +100 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 1. november 2020

  1. november 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Ani tento týždeň sa zatiaľ sucho nevyskytuje. Nadbytok vlahy je lokálne na juhozápade a na juhu stredného Slovenska až +100 mm. Normálne podmienky sú na približne 5 % územia. Relatívne nasýtenie je na väčšine územia nad 90 %, len ojedinele, a to najmä v povrchovej vrstve, je nasýtenie 70-90 %.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 25. október 2020

  25. október 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia ohľadom sucha je na Slovensku stále veľmi priaznivá. Celé územie je bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je vo vrstve pôdy 0-100 cm na takmer celom území nad 90 %. V povrchovej vrstve je nasýtenie prevažne nad 70 %. Deficit pôdnej vlahy stále nepozorujeme. Najvyšší nadbytok vlahy je +100 mm lokálne na juhu západného a stredného Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 18. október 2020

  18. október 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je celé územie Slovenska v obidvoch pôdnych vrstvách bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie sa výrazne zvýšilo na celom území a momentálne je na takmer celom Slovensku nad 90 %, len lokálne na juhovýchode sú hodnoty nasýtenia v intervale 70-90 %. Deficit pôdnej vlahy sa na území Slovenska už nevyskytuje. Nadbytok vlahy je až +100 mm, a to až na takmer 10 % územia.

  ďalej >

18. október 2020

Stiahnuť close
18. október 2020