Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 9. august 2020

  9. august 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce až mierne sucho je zatiaľ len ojedinele najmä v severnej časti Slovenska. V hlbšej vrstve je začínajúce až mierne prevažne na juhozápade. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve najnižšie 10-20 % lokálne na Turci a Spiši, a 20-30 % lokálne na juhu Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je už najvyšší -60 mm na Orave. Deficit od -5 do -40 mm je na približne 40 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 2. august 2020

  2. august 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Ešte stále aj tento týždeň je to na väčšine územia bez rizika sucha. Začínajúce sucho je len ojedinele. Výrazne sucho je lokálne na juhozápadnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 %, v hlbšej vrstve len lokálne pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm a nadbytok vlahy až +60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 26. júl 2020

  26. júl 2020

    Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom ešte trochu zlepšia. Začínajúce až mierne sucho je len ojedinele na Podunajskej nížine. V povrchovej vrstve je takmer celé územie bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je najnižšie 20-30 % na Podunajskej a Záhorskej nížine. V celom profile je nasýtenie najnižšie taktiež v intervale 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele do -20 mm. Deficit je výraznejší v hlbšej vrstve.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 19. júl 2020

  19. júl 2020

    Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na väčšine Slovenska je to stále bez rizika sucha. Mierne sucho je len ojedinele na Podunajskej nížine. V hlbšej vrstve je mierne sucho v oblasti Ponitria. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve 10-20 % na juhu Podunajskej nížiny. V celom profile je nasýtenie najnižšie 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na Podunajskej nížine a Turci do -40 mm. Nadbytok vlahy v okolí Lučenca je až +100 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 12. júl 2020

  12. júl 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho je momentálne na 4 % plochy. Relatívne nasýtenie pokleslo najmä na Podunajskej nížine a Záhorí, kde sú najnižšie hodnoty v povrchovej vrstve len 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je do -40 mm na Ponitrí, Pohroní a Záhorí. Na veľkej časti Podunajskej nížiny je deficit do -20 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 5. júl 2020

  5. júl 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  V povrchovej vrstve naďalej sucho nepozorujeme. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho najmä na Podunajskej nížine a Ponitrí. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve najnižšie 10-20 % a to lokálne na podhorí Malých Karpát. V celom profile sú najnižšie hodnoty nasýtenia 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne do -40 mm, na Podunajskej nížine, Ponitrí a Šariši miestami do -20 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 28. jún 2020

  28. jún 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom takmer nezmenila. Začínajúce sucho je len lokálne na Horehroní a Ponitrí. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho na približne 14 % plochy. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 % na juhu Podunajskej nížiny. Deficit pôdnej vlahy je najviac -60 mm lokálne na strednom Slovensku. Nadbytok vlahy je najviac +60 mm na východnom Slovensku a Záhorí.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 21. jún 2020

  21. jún 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  V povrchovej vrstve je už celé územie Slovenska bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je mierne sucho už len lokálne na juhozápade, Above a Horehroní. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve na väčšine Slovenska nad 90 %. Na juhu Podunajskej nížine je lokálne nasýtenie najmenej 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm lokálne na strednom Slovensku. V povrchovej vrstve je na takmer celom území nadbytok pôdnej vlahy.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 14. jún 2020

  14. jún 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom viditeľne zlepšila na väčšine Slovenska. V povrchovej vrstve je už takmer celé územie bez rizika sucha. Extrémne sucho je v hlbšej vrstve už len ojedinele v Slovenskom Rudohorí a Podtatranskej kotline. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve na krajnom juhozápade najmenej 20-30 %, v celom profile na Záhorí najmenej 30-40 %. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na strednom Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 7. jún 2020

  7. jún 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho je ešte stále v Slovenskom Rudohorí. Výrazné sucho je ojedinele najmä na juhu Podunajskej nížiny, na Gemeri a Honte, a tiež na Above a Spiši. V povrchovej vrstve je situácia už priaznivá, ale v hlbšej vrstve je extrémne sucho stále na 6 % územia. Relatívne nasýtenie vo vrstve pôdy do 40 cm je najnižšie 10-20 % na juhovýchode Podunajskej nížiny. V celom profile je najnižšie nasýtenie 20-30 % na Záhorí. Deficit pôdnej vlahy je najviac -80 mm v Slovenskom Rudohorí.

  ďalej >