8. november 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

V porovnaní s minulým týždňom sa situácia takmer nezmenila. Stále je celé územie Slovenska bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie sa zvýšilo najmä v povrchovej vrstve a momentálne je len na malom území na juhu Podunajskej nížiny nasýtenie od 70 do 90 %, na ostatnom území je vyššie ako 90 %. Deficit pôdnej vlahy nepozorujeme. Normálne podmienky sú na takmer 13 % územia. Nadbytok vlahy je lokálne až +100 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na takmer celom území vyššie ako 90 %, len ojedinele na Podunajskej nížine je nasýtenie 70-90 %. V celom profile a v hlbšej vrstve je nasýtenie na celom území Slovenska nad 90 %.

Naďalej je podľa odchýlky pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu celé územie Slovenska v obidvoch pôdnych vrstvách bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy na Slovensku nepozorujeme. Normálne podmienky sú na takmer 13 % a vyskytujú sa najmä v Žilinskom kraji a v malej časti Trenčianskeho kraja. V povrchovej aj v hlbšej vrstve sú normálne podmienky na približne ¼ celkovej plochy. Nadbytok vlahy je až +100 mm lokálne na juhozápadnom Slovensku.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 2.11. do 8.11.2020 spadlo od 5 mm na Záhorí a Zemplíne, do 25 mm na juhu stredného Slovenska (v okolí Lučenca a Detvy). Zrážky sa tak opäť vyskytli plošne na celom území Slovenska a relatívne nasýtenie sa zvýšilo na hodnoty od 90 do 100 %. Najnižšia teplota vzduchu bola v piatok ráno -6 °C v Levočských vrchoch. Najvyššia teplota bola 20 °C v utorok na Záhorí. Týždenný výpar bol najvyšší 5,7 mm v okolí Bratislavy a najnižší 2,4 mm na Kysuciach. V percentách normálu bol výpar od 55 % na Podunajskej nížine do 110 % na Zemplíne.