8. máj 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa na juhozápadnom Slovensku uplynulý týždeň zlepšila, ale ešte stále pretrváva na juhu Podunajskej nížiny výrazné až výnimočné sucho. Výrazné sucho je aj lokálne na východnom Slovensku, v okolí Vranova nad Topľou. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 %, v hlbšej vrstve je to ojedinele pod 10 % na Záhorí. Deficit pôdnej vlahy je najviac -60 mm na Podunajskej nížine a ojedinele aj na juhu stredného a východného Slovenska.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie v intervale 10-20 % na juhu Podunajskej nížine. Na Záhorí a na juhu stredného a východného Slovenska je najnižšie nasýtenie 30-40 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je lokálne na Záhorí nasýtenie nižšie ako 10 %, na Podunajskej nížine to je v intervale 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 10-20 % na juhu Podunajskej nížiny. Na Záhorí a juhu stredného Slovenska je najnižšie nasýtenie lokálne 20-30 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 35 % územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až výnimočného sucha na juhu a juhovýchode Podunajskej nížiny. Výrazné sucho pozorujeme už lokálne aj na východnom Slovensku. Situácia sa zlepšila najmä v povrchovej vrstve, kde je len lokálne na Podunajskej nížiny výrazné až výnimočné sucho. V hlbšej vrstve je výrazné sucho miestami na juhozápade Slovenska a celkovo zasahuje približne 7 % územia.

Deficit pôdnej vlahy je najväčší -40 až -60 mm na juhu Podunajskej nížiny, a tiež ojedinele na juhu stredného a východného Slovenska. V povrchovej a v hlbšej vrstve je deficit najviac -40 mm. Nadbytok vlahy do +40 mm je v oblasti Tatier, na Orave a Turci. Normálne podmienky sú na približne 27 % územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 2.5. do 8.5.2022 boli zrážky v prevažne vo forme búrok a prehánok. Na území Slovenska boli veľmi odlišne vlhkostné podmienky. Na Záhorí lokálne spadlo 40-100 mm za uplynulý týždeň. Úplne bez zrážok bolo lokálne na krajnom juhovýchode Slovenska. Počas týždňa bola najvyššia teplota 26 °C na Záhorí. V dolinách na strednom a východnom Slovensku klesla teplota najnižšie na -1 °C. Týždenná suma výparu bola najvyššia 26-27 mm v Žihárci a Hurbanove. V percentách normálu bol výpar od 67 % v Gánovciach do 111 % v Žihárci a Somotore.