8. august 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je už takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Začínajúce sucho je len lokálne na juhozápade a severovýchode Slovenska. V hlbšej vrstve je mierne sucho ojedinele na krajnom východe. Relatívne nasýtenie je na Podunajskej nížine najnižšie 0-10 %, na Záhorí lokálne 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -60 mm na krajnom východe. Nadbytok vlahy je +80 mm v okolí Lučenca, Trenčína a Bardejova.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na juhu Podunajskej nížiny ojedinele pod hranicou 10 %. Situácia sa v tejto časti pôdy zlepšila na väčšine územia, a to dokonca na Záhorí a aj Zemplíne. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je situácia ešte stále vážna. Na Záhorí, Podunajskej nížine, a tiež na Zemplíne je nasýtenie ojedinele stále pod hranicou 10 %. Na Dolnom Zemplíne a Podunajskej nížine sú dokonca hodnoty nasýtenia na celej ploche nižšie ako 20 %. Nasýtenie v intervale 10-20 % zasahuje približne 28 % územia a nasýtenie pod 10 % je na 5,5 % územia. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod hranicou 10 % len lokálne na juhu Podunajskej nížiny. V oblasti Bratislavy, Senca a Stupavy je nasýtenie 10-20 %. Na Zemplíne je najnižšie nasýtenie 20-30 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na 29 % plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na juhozápade a severovýchode Slovenska na úrovni začínajúceho sucha. V povrchovej vrstve je situácia taktiež priaznivá a začínajúce sucho je len v okolí Hurbanova. V hlbšej vrstve je mierne sucho ešte na krajnom východe. Začínajúce sucho je okrem východu, aj lokálne na juhozápade Slovenska a Orave.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -60 mm lokálne na krajnom východe. Deficit vlahy do -40 mm je okrem východu, aj na Orave. Na väčšine územia však už pozorujeme nadbytok vlahy. Najvyššie hodnoty nadbytku sú do +80 mm v okolí Bardejova, Trenčína a Lučenca. Lokálne pri Trenčíne je nadbytok lokálne až +100 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 2.8. do 8.8.2021 spadlo najviac zrážok 80-100 mm na Orave a Kysuciach. Úhrny zrážok do 10 mm boli na južnom Gemeri. Najvyššia teplota vzduchu bola 33 °C v nedeľu na Dolnom Zemplíne. Najnižšie klesla teplota na 5 °C na Hornom Liptove. Najvyšší týždenný potenciálny výpar bol 29 mm na Podunajskej nížine, najnižší 18 mm na severovýchode. V percentách normálu bol výpar od 80 % do 105 %.