7. marec 2021

 Stav pôdnej vlahy sucha:

Na strednom a západnom Slovensku sa momentálne vyskytuje miestami začínajúce až mierne sucho. V povrchovej vrstve začínajúce až mierne sucho zasahujú približne 1/5 územia. Relatívne nasýtenie je na juhozápade ojedinele v intervale 60-70 %, na ostatnom území je vyššie ako 70 %. Deficit pôdnej vlahy je miestami na strednom a západnom Slovensku do -20 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na Záhorí a v okolí Bratislavy v intervale 60-70 %, na ostatnom území Slovenska je vyššie ako 70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) a v celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie na Podunajskej nížine ojedinele v intervale 60-70 %, na ostatnom území Slovenska je vyššie ako 70 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je miestami na strednom a západom Slovensku na úrovni začínajúceho až mierneho sucha. Začínajúce sucho zasahuje približne 6 % územia a mierne sucho 0,6 % územia. V povrchovej vrstve sa začínajúce až mierne sucho vyskytuje na 1/5 územia. V hlbšej vrstve je situácia o niečo lepšia a začínajúce sucho je len na 4 % celkovej plochy.

Deficit pôdnej vlahy je miestami na strednom a západnom Slovensku do -20 mm. Deficit vlahy sa zatiaľ prejavuje len v povrchovej vrstve. V hlbšej vrstve prevažujú normálne podmienky, resp. nadbytok vlahy, ktorý je v okolí Košíc a Prešova až do 80 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 1.3. do 7.3.2021 spadlo najviac zrážok na krajnom východe a na Orave do 13 mm. Na juhozápadnom Slovensku bolo miestami úplne bez zrážok. Po väčšinu týždňa bolo slnečné počasie. Výrazný studený front prešiel v piatok. Najnižšia teplota vzduchu bola v nedeľu -16 °C v Slovenskom raji. Najvyššie teplota stúpla na 18 °C v kotlinách stredného Slovenska. Týždenný výpar bol najvyšší 11 mm v okolí Popradu. V percentách normálu bol výpar od 85 % do 155 %.