5. september 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Mierne a lokálne až výrazné sucho sa aktuálne vyskytuje na juhu Podunajskej nížiny a na Zemplíne. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % v oblasti Komárna, Nových Zámkov, Bratislavy a Pezinka. Nasýtenie v intervale 10-20 % je na približne 15 % celkovej plochy. Deficit pôdnej vlahy je na juhovýchode a juhozápade Slovenska najviac do -40 mm. Nadbytok vlahy je najviac +60 mm v okolí Prievidze, Popradu a Bardejova.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 10 % ojedinele na juhu a juhozápade Podunajskej nížiny. Na väčšine stredného a východného Slovenska je nasýtenie v tejto vrstve pôdy v intervale 70-90 %. Nízke hodnoty 10-20 % sú na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie vo všeobecnosti nižšie ako v povrchovej vrstve. Hodnoty pod 10 % sú lokálne v okolí Bratislavy a Hurbanova. Nasýtenie v intervale 10-20 % je na 23 % celkovej plochy. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sú najnižšie hodnoty nasýtenia pod 10 % taktiež v okolí Nových Zámkov, Komárna, Bratislavy a Pezinka. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 1/3 územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho a lokálne až výrazného sucha na juhu Podunajskej nížiny a na Zemplíne. Mierne sucho zasahuje približne 2 % územia. V povrchovej vrstve je situácia podobná ako v celom profile. Lepšie podmienky sú v hlbšej vrstve, kde je len lokálne začínajúce sucho.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm na Východoslovenskej nížine a ojedinele aj na Podunajskej nížine a v okolí Malých Karpát. Deficit pôdnej vlahy monitorujeme na 21 % celkovej plochy. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 mm lokálne v okolí Bardejova, Prievidze a Popradu.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 30.8. do 5.9.2021 spadlo najviac zrážok na Orave 70-90 mm a najmenej zrážok na Dolnom Zemplíne a juhozápade Podunajskej nížiny, lokálne len do 1 mm. Do stredy bolo ešte oblačné počasie s prehánkami a dažďom. V druhej polovici týždňa bolo viacej slnečných dní s chladnými ránami (najnižšie klesla teplota na 1 °C) a na nížinách lokálne aj s letnými dňami (najviac 27-28 °C). Týždenný výpar bol najvyšší 24 mm v okolí Bratislavy. V percentách normálu bol výpar od 80 % do 115 %.