4. október 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je celé územie Slovenska bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je len lokálne znížená úroveň pôdnej vlahy. Relatívne nasýtenie sa uplynulý týždeň zvýšilo na viacerých miestach. Momentálne je najnižšie nasýtenie 40-50 % na juhu stredného Slovenska a lokálne aj na Podunajskej nížine. Na väčšine územia je nasýtenie vyššie ako 70 %. Deficit pôdnej vlahy je ešte lokálne na Orave do -20 mm. Nadbytok vlahy pozorujeme na takmer celom území.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na väčšine územia už nad 90 %. Na juhu stredného Slovenska a na juhovýchode Podunajskej nížiny je nasýtenie na niektorých miestach v intervale 60-70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ešte ojedinele stále na juhu stredného Slovenska nasýtenie len 10-20 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie najnižšie 40-50 % na juhu stredného Slovenska a na juhovýchode Podunajskej nížiny. Na väčšine územia je nasýtenie nad 70 %. Pôdna vlaha sa tak postupne dopĺňa na celom území Slovenska, a to najmä kvôli výdatným zrážkam a postupne klesajúcemu potenciálnemu výparu.

Aktuálne je podľa intenzity sucha celé územie bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je len lokálne na Orave a Honte znížená úroveň pôdnej vlahy (stupeň S0).

Deficit pôdnej vlahy je len lokálne do -20 mm na Hornej Orave. Na takmer celom území pozorujeme nadbytok vlahy. Najlepšia situácia ohľadom pôdnej vlahy je na západnom Slovensku a v okolí Popradu. Ojedinele je tu nadbytok vlahy až +80 mm, lokálne dokonca do +100 mm. V hlbšej vrstve je deficit vlahy do -20 mm na približne 5 % územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 28.9. do 4.10.2020 sa zrážky vyskytli na celom území Slovenska. Najviac zrážok spadlo v oblasti Žiliny, Strážovských vrchov a Volovských vrchov, kde boli týždenné úhrny až 70-75 mm. Najmenej zrážok spadlo na juhu stredného Slovenska, na juhu Gemera to bolo najmenej 20 mm. Najteplejšie v týždni bolo v sobotu 3.10., kedy v okolí Štúrova stúpla teplota až na takmer 27 °C. Najnižšie klesla teplota vzduchu v pondelok na Orave na -1,5 °C. Po väčšinu týždňa bolo oblačné počasie s častými zrážkami. Týždenný výpar bol najvyšší 14 mm v okolí Nitry. V percentách normálu bol výpar od 70 do 120 %.