31. júl 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcimi týždňami viditeľne zlepšila. Začínajúce sucho zasahuje približne 23 % územia. Mierne až extrémne sucho je lokálne na strednom a východnom Slovensku. V povrchovej vrstve je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha, v hlbšej vrstve ostalo extrémne sucho na približne 56 % celkovej plochy. Relatívne nasýtenie je v celom pôdnom profile pod hranicou 10 % len lokálne na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. Deficit pôdnej vlahy je do -80 mm v Slovenskom rudohorí, a v intervale -40 až -60 mm ojedinele na východnom a strednom Slovensku.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie v intervale 10-20 % lokálne na Podunajskej nížine a Dolnom Zemplíne. Nasýtenie sa doplnilo najmä na severozápade a severovýchode Slovenska. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je stále nasýtenie pod hranicou 10 % takmer na celej južnej polovici Slovenska a ojedinele aj v severnej polovici územia. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je ešte nasýtenie pod 10 % lokálne na Podunajskej nížine a Dolnom Zemplíne. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na 2/3 územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho sucha na približne 23 % územia. Výrazné až extrémne sucho ostalo v Slovenskom rudohorí a Dolnom Zemplíne. Extrémne sucho je v oblasti Michaloviec a Sobraniec. V povrchovej vrstve je situácia už priaznivá a takmer celé územie Slovenska je bez rizika sucha. V hlbšej vrstve sa ešte zásoba vody nedoplnila dostatočne a extrémne sucho zasahuje stále 56 % celkovej plochy.

Deficit pôdnej vlahy je do -80 mm v Slovenskom rudohorí, a do -60 mm aj na Zemplíne, Orave a v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Normálne podmienky sú na 18 % územia. Nadbytok vlahy je do +40 mm lokálne v pohoriach Tribeč, Pohronský Inovec a na Hornej Nitre.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 25.7. do 31.7.2022 spadlo najviac zrážok na severozápadnom Slovensku, na Hornej Nitre a v pohoriach Tribeč a Pohronský Inovec. Týždenná suma zrážok bola najvyššia 70-110 mm. Najmenej zrážok spadlo v okolí Michaloviec a Sobraniec, lokálne 5-8 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola 35,5 °C na juhu Podunajskej nížiny. Najnižšie klesla teplota na 5 °C na Orave. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Košiciach, až okolo 37 mm. Najnižší výpar bol v Oravskej Lesnej, okolo 22 mm. V percentách normálu bol výpar od 87 % v Sliači do 128 % v Trebišove.