28. jún 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom takmer nezmenila. Začínajúce sucho je len lokálne na Horehroní a Ponitrí. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho na približne 14 % plochy. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 % na juhu Podunajskej nížiny. Deficit pôdnej vlahy je najviac -60 mm lokálne na strednom Slovensku. Nadbytok vlahy je najviac +60 mm na východnom Slovensku a Záhorí.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie lokálne 10-20 % v oblasti Ponitria. Nasýtenie 30-50 % je aj na Považí a juhu Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je lokálne nasýtenie 20-30 % na Podunajskej nížine. V celom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 30-50 % na juhu Podunajskej nížiny a Ponitrí. Na veľkej časti Podunajskej nížiny je nasýtenie 50-60 %, na ostatnom území je to prevažne nad 60 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na úrovni začínajúceho sucha. V povrchovej vrstve je celé územie bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho na 14 % plochy. Mierne sucho je len lokálne na západnom a strednom Slovensku.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne do -60 mm na strednom Slovensku v okolí Brezna, do -40 mm lokálne v okolí Bánoviec n. Bebravou. V povrchovej vrstve deficit nie je, a v hlbšej vrstve je deficit do -40 mm lokálne na strednom a západnom Slovensku. Nadbytok vlahy je najviac +60 mm na východnom Slovensku a Záhorí.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň boli zrážky opäť prevažne vo forme prehánok a búrok. Aj v rámci jedného regiónu sa tak vyskytli veľké rozdiely v úhrne zrážok. Najmenej zrážok spadlo v okolí Veľkého Krtíša, Lučenca a Komárna, kde lokálne za tento týždeň bol úhrn len do 0,5 mm. Najviac zrážok bolo vo východnej časti stredného Slovenska a na východnom Slovensku. V oblasti Muránskej planiny spadlo až 188 mm, ale najvyššie týždenné úhrny boli zväčša od 40 do 80 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola 33 °C v okolí Štúrova. Najnižšie klesla teplota vzduchu na 4 °C na Hornom Liptove. Týždenný výpar bol najviac 40 mm na juhu Podunajskej nížiny. V percentách normálu bol výpar od 90 % do 130 %.

28. jún 2020

Stiahnuť close
28. jún 2020