28. február 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Na západnom a strednom Slovensku je už ojedinele začínajúce sucho. Na približne 92 % územia sucho nepozorujeme. Relatívne nasýtenie pokleslo najmä v povrchovej vrstve. V tejto časti pôdy je nasýtenie lokálne na západnom Slovensku v intervale 60-70 %. Deficit pôdnej vlahy je na západnom Slovensku najviac do -20 mm. Stále prevažujú normálne vlahové podmienky.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na západnom Slovensku lokálne v intervale 60-70 %. Na väčšine západného Slovenska je nasýtenie 70-90 %. Na strednom a východnom Slovensku je nasýtenie väčšinou v intervale 90-100 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) a v celom profile (0-100 cm) sa nasýtenie takmer nezmenilo a stále platí, že je vyššie ako 90 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je ojedinele na západnom a strednom Slovensku na úrovni začínajúceho sucha. Začínajúce sucho sa objavilo nielen v povrchovej vrstve, ale aj v hlbšie, vo vrstve pôdy 40-100 cm. Na približne 90 % plochy sa sucho stále ešte nevyskytuje.

Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na západnom Slovensku najviac -20 mm, ktorý zasahuje takmer 2 % celkovej plochy. Na väčšine územia Slovenska sú normálne vlahové podmienky, prípadne nadbytok vlahy. Nadbytok vlahy do +40 mm je na Spiši, Šariši a Zemplíne.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 22.2. do 28.2.2021 bolo na väčšine územia Slovenska bez zrážok. Zrážky sa vyskytli najmä na severe východného a stredného Slovenska. V oblasti Tatier bol týždenný úhrn zrážok najviac 6 mm. Počas týždňa bolo prevažne slnečno a relatívne teplo. Ochladenie nastalo až v závere týždňa. Najvyššia teplota vzduchu bola počas troch dní až 20 °C. Najnižšie klesla teplota na -8 °C v Slovenskom raji. Potenciálny výpar dosiahol najvyššiu týždennú sumu 10 mm v oblasti Bratislavy. V percentách normálu 1981 - 2010 bol výpar od 100 do 180 %.