27. september 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Na väčšine Slovenska sa aktuálne sucho nevyskytuje. Začínajúce až mierne sucho je len na Orave. Relatívne nasýtenie sa zvýšilo na väčšine Slovenska. Najnižšie hodnoty sú v intervale 20-30 % na juhu stredného Slovenska a na Podunajskej nížine. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Orave do -60 mm, na krajnom východe a severovýchode ojedinele do -40 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie v intervale 40-50 % ojedinele na juhu stredného a východného Slovenska. Nasýtenie sa výrazne zvýšilo najmä v západnej časti Slovenska. V hlbšej vrstve (40-100 cm) nie sú zmeny nasýtenia také výrazné. Stále sú ojedinele hodnoty najnižšie v intervale 10-20 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie ojedinele na juhu stredného Slovenska a na Podunajskej nížine najnižšie 20-30 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 1/10 celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až mierneho sucha len na Hornej Orave. Na takmer celom území je to bez rizika sucha alebo je len znížená úroveň pôdnej vlahy (S0). V povrchovej vrstve je situácia taktiež priaznivá. Začínajúce sucho je len lokálne na Orave a severovýchode. V hlbšej vrstve je väčšina územia taktiež bez rizika sucha. Začínajúce až mierne sucho je na Orave, Podunajskej nížine a na krajnom východe.

Deficit pôdnej vlahy je najviac do -60 mm lokálne na Orave. Deficit do -40 mm je okrem Oravy, aj na severovýchode a krajnom východe. Na väčšine územia je nadbytok vlahy. Najlepšia situácia je na krajnom západe a v okolí Popradu, kde je nadbytok vlahy až +80 mm. Normálne podmienky sú na 21 % plochy.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 21.9. do 27.9.2020 spadlo najviac zrážok v oblasti Považia a Javorníkov, kde lokálne boli týždenné úhrny zrážok až do 87 mm. Najviac zrážok spadlo počas piatka 25.9., a potom ešte v sobotu 26.9. Najnižšie týždenné úhrny boli na severovýchode a juhovýchode Slovenska, lokálne to bolo 8-10 mm. Počas týždňa bolo spočiatku relatívne teplo. Najvyššia teplota vzduchu bola 29 °C. V piatok, a vo východnej časti Slovenska v sobotu, sa výrazne ochladilo. Najnižšia teplota bola -1 °C v Slovenskom raji. Týždenný výpar bol najvyšší okolo 20 mm v okolí Levíc a najnižší okolo 10 mm na Orave. V percentách normálu bol výpar od 90 % na juhovýchode do 130 % na Záhorí.