21. máj 2023

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je už celé územie Slovenska v pôdnych profiloch 0-100 cm a 0-40 cm bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho len lokálne na západnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je lokálne na Podunajskej nížine a Zemplíne 40-50 %, na väčšine územia sú už hodnoty vyššie ako 60 %. V hlbšej vrstve je ešte nasýtene na Podunajskej nížine ojedinele 30-40 %. Deficit pôdnej vlahy je len lokálne na Orave a severovýchode Slovenska do -20 mm. Na takmer celom území pozorujeme nadbytok vlahy, najviac do +60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na takmer celom území Slovenska vyššie ako 70 %. Lokálne na Zemplíne je najnižšie nasýtenie 40-50 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie 30-40 % ojedinele na Podunajskej nížine a lokálne aj na juhu stredného a východného Slovenska. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je lokálne na Podunajskej nížine a Zemplíne nasýtenie v intervale 40-50 %. Na väčšine územia sú hodnoty vyššie ako 60 %.

Podľa máp intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je aktuálne celé územie Slovenska bez rizika sucha. Začínajúce sucho je len lokálne na západnom Slovensku.

Deficit pôdnej vlahy je -5 až -20 mm lokálne len na Orave a severovýchode Slovenska. Na väčšine územia prevažuje nadbytok vlahy, najviac +40 až +60 mm. V hlbšej vrstve je deficit vlahy do -20 mm ešte aj na západnom Slovensku.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Týždeň od 15.5. do 21.5.2023 bol veľmi vlhký na celom území Slovenska. Najviac zrážok spadlo na juhozápade Slovenska od 60 do 70 mm. Úhrny zrážok 50-60 mm boli aj na Pohroní a Horehroní. Najmenej zrážok spadlo na Dolnom Zemplíne a Honte, lokálne 10-12 mm. Prvých päť dní v týždni bolo chladných a prevažne zamračených. Výrazne oteplenie nastalo počas víkendu, keď na juhu Slovenska bola maximálna teplota až 29 °C. Najnižšia teplota vzduchu bola v piatok 2 °C na Zamagurí. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Košiciach 23 mm a Nitre 22 mm. Najnižší výpar bol v Gánovciach, len okolo 15 mm. V percentách normálu 1981 - 2010 bol výpar od 67 % v Gánovciach do 92 % v Medzilaborciach.