20. február 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Výrazné sucho je aktuálne len na juhu a juhozápade Podunajskej nížiny. Na strednom a východnom Slovensku je len ojedinele mierne sucho. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % v okolí Hurbanova, Nových Zámkov a Bratislavy. Deficit pôdnej vlahy je na juhozápade lokálne až do -80 mm. Deficit do -60 mm je okrem Podunajskej nížiny, aj na Above, Zemplíne a Honte.

  Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 30-40 % v okolí Komárna a Nových Zámkov. Hodnoty nižšie ako 50 % sú len ojedinele na juhu Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je lokálne nasýtenie v okolí Nových Zámkov a Bratislavy v intervale 10-20 %. Na väčšine Podunajskej nížiny je nasýtenie v tejto vrstve pôdy v intervale 20-30 %. V celom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 20-30 % v okolí Hurbanova, Nových Zámkov a Bratislavy. Na juhu stredného Slovenska sú najnižšie hodnoty v intervale 40-50 %, na východe len lokálne 30-40 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného sucha v južnej časti Podunajskej nížiny, pričom táto plocha predstavuje 3,4 % územia Slovenska. Na juhu stredného a východného Slovenska je len ojedinele mierne sucho. V povrchovej vrstve pôdy je najhoršia situácia na Záhorí, kde je ojedinele výrazné až výnimočné sucho. Výrazné sucho je aj na juhu Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve je len lokálne na juhu Podunajskej nížiny a stredného Slovenska výrazné sucho.

Deficit pôdnej vlahy je v okolí Bratislavy, Pezinka a Senca v intervale -60 až -80 mm. Deficit vlahy do -60 mm je okrem južnej časti Podunajskej nížiny, aj lokálne na Honte, Above a Zemplíne. Normálne podmienky sú na polovici územia. Nadbytok vlahy je najvyšší do +40 mm lokálne na Dolnom Liptove, v okolí Kežmarku a Bardejova.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 14.2. do 20.2.2022 spadlo najviac zrážok 40-50 mm na Orave a v oblasti Nízkych Tatier. Najnižšie úhrny zrážok boli 4-6 mm na Spiši, Šariši, Gemeri a Záhorí. počas týždňa opäť prevládalo veľmi premenlivé a veterné počasie. Najvyššia teplota vzduchu bola vo štvrtok 18-19 °C v oblasti Bratislavy. Najnižšie klesla teplota na -12 °C v pondelok na Orave. Týždenná suma výparu bola najvyššia až 14 mm v Bratislave a najnižšia 3,5 mm v Medzilaborciach.