2. január 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Začínajúce sucho aktuálne zasahuje 4,5 % územia. Mierne sucho je len lokálne na juhu stredného Slovenska. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 % na juhu Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve sú hodnoty nasýtenia stále na Podunajskej nížine v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je na juhu stredného Slovenska do -60 mm, na západe a východe je to do -40 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) na väčšine územia vyššie ako 90 %, ojedinele na juhu Podunajskej nížine to je v intervale 60-70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ešte miestami na Podunajskej nížine nasýtenie v intervale 10-20 %. Na juhu stredného a východného Slovenska sú najnižšie hodnoty 20-30 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie na juhu Podunajskej nížiny v intervale 30-40 %. Na viac ako polovici územia je nasýtenie vyššie ako 90 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až mierneho sucha na juhu západného a stredného Slovenska. Mierne sucho je stále v oblasti Krupinskej planiny. Bez rizika sucha je 85 % územia. V povrchovej vrstve je len ojedinele na juhu Podunajskej nížiny znížená úroveň pôdnej vlahy. V hlbšej vrstve je mierne až výnimočné sucho lokálne na juhu stredného a západného Slovenska. Výnimočné sucho je v okolí Nových Zámkov a Komárna.

Deficit pôdnej vlahy je na strednom Slovensku ojedinele do -60 mm. Na západnom a východnom Slovensku je to do -40 mm. Normálne podmienky sú na polovici územia. Nadbytok vlahy do +60 mm je v okolí Bardejova a Stropkova.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 27.12.2021 do 2.1.2022 spadlo najviac zrážok na Orave do 36 mm a najmenej zrážok na Spiši, len okolo 0,7-1 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola 17 °C v Bratislave a najnižšia -23 °C na Spiši. Týždenná suma výparu bola najvyššia 4 mm v oblasti Bratislavy a najnižšia 0,7 mm v Podolínci. V percentách normálu bol výpar od 50 % do 120 %.