19. apríl 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa ešte viacej zhoršila v porovnaní s minulým týždňom. Extrémne sucho je na viac ako 6 % celkovej plochy. V povrchovej vrstve je mierne až extrémne sucho na 95 % celkovej plochy. Relatívne nasýtenie sa taktiež znížilo. Najnižšie hodnoty sú v celom profile v oblasti Spiša v intervale 10-20 %. Na väčšine územia je nasýtenie prevažne v intervale 60-90 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -80 mm na Spiši a Orave. Deficit vlahy pozorujeme už na takmer celom území, okrem najvyšších polôh.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 10-20 % v oblasti Malých Karpát. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na ¾ územia. Na Podunajskej a Východoslovenskej nížine je nasýtenie prevažne v intervale 30-40 %, na Záhorí zväčša 10-40 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie na väčšine Slovenska v intervale 60-90 %. Najnižšie hodnoty sú 10-20 % v oblasti Spiša. Pod hranicou bodu zníženej dostupnosti je približne 8 % územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie prevažne 70-90 %, lokálne najmenej 10-20 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho až extrémneho sucha na 90 % celkovej plochy. Extrémne sucho je na 6,5 % plochy a zasahuje Oravu, Kysuce, Spiš, Levočské vrchy, Čergov, a ojedinele je aj v Slovenskom Rudohorí, na krajnom juhozápade a v oblasti Tatier. Situácia sa tak v porovnaní s minulým týždňom ešte viacej zhoršila. V povrchovej vrstve je sucho na takmer celom území, okrem najvyšších polôh, kde je snehová pokrývka. Mierne až extrémne sucho je až na 95 % plochy. Extrémne sucho zasahuje najmä oblasti na severe, ale ojedinele je aj v Slovenskom Rudohorí. V hlbšej vrstve je situácia trochu lepšia, ale i tu sa sucho rozširuje na čoraz väčšiu plochu. Extrémne sucho zasahuje až 7 % celkovej plochy.

Deficit pôdnej vlahy pozorujeme už na takmer celom území. Najvyšší deficit je -60 až -80 mm, a to lokálne na Spiši a Orave. Na väčšine územia prevláda deficit -20 až -40 mm. V povrchovej vrstve je taktiež deficit väčšinou od -5 do -40 mm. V hlbšej vrstve je situácia o čosi priaznivejšia a deficit je najviac do -20 mm, prípadne sú normálne podmienky.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň spadlo najviac zrážok do 13 mm na juhozápadnom Slovensku a na Považí. Najmenej zrážok spadlo v okolí Levíc a Dunajskej Stredy, a to len okolo 0,5 mm. Opäť prevládalo slnečné počasie. Studený front prešiel na začiatku týždňa. Po ňom sa v dolinách ochladilo na -8 °C. O pár dní už bolo na Gemeri 27 °C. V nedeľu 19.4. prešiel opäť zvlnený studený front a výrazne sa ochladilo. Výpar bol najvyšší 26 mm na juhu Podunajskej nížiny. V percentách normálu bol výpar od 110 % do 155 %.