14. marec 2021

 Stav pôdnej vlahy sucha:

Začínajúce až mierne sucho sa aktuálne miestami nachádza na strednom a západnom Slovensku. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho na približne 12 % plochy. Relatívne nasýtenie je na Záhorí lokálne v intervale 50-60 %. Na väčšine územia je nasýtenie stále vyššie ako 70 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm miestami na strednom a západnom Slovensku. V povrchovej vrstve sú na takmer celom území normálne podmienky, resp. deficit vlahy do -20 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne na Záhorí najnižšie 50-60 %. Nasýtenie v intervale 60-70 % je okrem Záhoria, aj na Podunajskej nížine, Spiši a na juhu stredného Slovenska. Nasýtenie vyššie ako 70 % je stále na viac ako 80 % územia. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie len ojedinele na Podunajskej nížine v intervale 60-70 %, na ostatnom území je nasýtenie vyššie ako 70 %. Veľmi podobná situácia je aj v hlbšej vrstve (40-100 cm). V tejto vrstve je nasýtenie na viacerých miestach ešte stále vyššie ako 90 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je miestami na strednom a západnom Slovensku na úrovni začínajúceho až mierneho sucha. Začínajúce sucho je v povrchovej vrstve na približne 12 % územia. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho len ojedinele najmä na strednom Slovensku.

Deficit pôdnej vlahy je najmä na západnom a strednom Slovensku miestami do -20 mm, pričom celkovo zasahuje približne 1/5 územia Slovenska. V celom profile je nadbytok vlahy stále na východnom Slovensku lokálne až +80 mm. V povrchovej vrstve je deficit vlahy do -20 mm na takmer 40 % celkovej plochy. V hlbšej vrstve prevažujú normálne podmienky, resp. nadbytok vlahy.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 8.3. do 14.3. 2021 boli týždenné úhrny zrážok na východnom Slovensku od 0 do 15 mm, na strednom Slovensku zväčša od 4 do 17 mm a na západnom Slovensku od 1 do 14 mm. Najsuchšie bolo uplynulý týždeň v Hnileckej doline. Najvyššia teplota vzduchu bola až 16 °C na juhu Podunajskej nížiny. Najnižšie klesla teplota na -16,5 °C v utorok a vo štvrtok. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar na juhu Podunajskej nížiny, až okolo 13 mm. V percentách normálu bol výpar od 75 % do 130 %.