14. február 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Intenzita sucha je na úrovni začínajúceho sucha len lokálne v oblasti Považia a Strážovských vrchov, na ostatnom území Slovenska sucho nepozorujeme. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve len ojedinele v intervale 70-90 %, na väčšine Slovenska je vyššie ako 90 %. Na celom území sú normálne vlahové podmienky, prípadne nadbytok pôdnej vlahy. Najvyšší nadbytok je +40 mm hlavne na Spiši a Šariši.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je ojedinele na Spiši, juhu Podunajskej nížiny a na Záhorí v intervale 70-90 %, na ostatnom území Slovenska je nasýtenie vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) a v celom profile (0-100 cm) je nasýtenie na celom území Slovenska stále vyššie ako 90 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne v oblasti Považia a Strážovských vrchov na úrovni začínajúceho sucha. Podobná situácia je v povrchovej aj v hlbšej vrstve. Na ostatnom území Slovenska sucho nepozorujeme.

Deficit pôdnej vlahy sa stále nikde nenachádza. Na celom území sú normálne podmienky, resp. nadbytok vlahy. Najvyšší nadbytok vlahy je až +40 mm na Spiši, Šariši, a tiež v Košickej kotline a na Zemplíne.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 8.2. do 14.2.2021 spadlo najviac zrážok na krajnom východe. Na Zemplíne bol týždenný úhrn lokálne až 60-70 mm. Najmenej zrážok spadlo na Záhorí, lokálne len 6-7 mm. Do 10 mm bol lokálne týždenný úhrn zrážok aj na Hornom Považí. Pôdna vlaha sa tak doplnila na veľkej časti Slovenska. Najvyššia teplota vzduchu bola v pondelok, takmer 8 °C na Zemplíne. V priebehu týždňa sa postupne ochladzovalo. Najnižšie klesla teplota vzduchu na takmer -27 °C v sobotu na juhu stredného Slovenska. Týždenná suma výparu bola najvyššia 5 mm na juhu Podunajskej nížiny.