13. september 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Začínajúce sucho sa v celom profile a v povrchovej vrstve rozšírilo uplynulý týždeň na krajnom východe. V hlbšej vrstve ostalo začínajúce sucho na juhu Podunajskej nížiny a Hornej Orave. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % lokálne v južnej časti Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je na krajnom východe, lokálne aj na Orave a Šariši do -40 mm. Nadbytok vlahy je v okolí Popradu stále lokálne až +80 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie v intervale 20-30 % v oblasti Slovenského krasu. Na Podunajskej nížine, v Juhoslovenskej kotline a na Zemplíne je nasýtenie najnižšie 30-40 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ojedinele na juhu stredného a západného Slovenska nasýtenie najmenej 10-20 %. V celom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 20-30 % lokálne na juhu stredného Slovenska, na Podunajskej nížine a v oblasti Slovenského krasu. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 23 % územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je lokálne na krajnom východe, Orave a Podunajskej nížine na úrovni začínajúceho sucha. Až 95 % územia je však bez rizika sucha. Podobná situácia je v povrchovej a hlbšej vrstve. Začínajúce sucho je v povrchovej vrstve len ojedinele na krajnom východe.

Deficit pôdnej vlahy je do -40 mm na krajnom východe, a lokálne aj na Orave, Šariši a juhu stredného Slovenska. Deficit vlahy je momentálne na 18 % územia. Normálne podmienky sú približne na 1/3 územia. Nadbytok vlahy je lokálne v okolí Popradu až +80 mm. Nadbytok vlahy do +60 mm je stále v okolí Lučenca a Zvolena, a tiež na Považí.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 7.9. do 13.9.2020 boli zrážky predovšetkým v pondelok na strednom a východnom Slovensku. Najvyšší týždenný úhrn bol do 50 mm na strednom Slovensku. Na väčšine územia sa zrážky nevyskytli, prípadne boli len usadené do 0,5 mm. Od utorka prevažovalo slnečné počasie s relatívne vysokým výparom. Najvyšší týždenný výpar bol 25 mm na Zemplíne. V percentách normálu bol výpar od 100 do 140 %. Na juhu Slovenska bola najvyššia teplota vzduchu 30 °C. V utorok bolo najchladnejšie ráno na Orave, kde klesla teplota vzduchu na 1 °C.