12. apríl 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je suchom zasiahnuté takmer celé územie Slovenska. Výrazné až extrémne sucho je na viac ako polovici územia. Extrémne sucho sa nachádza na Orave a Kysuciach. V povrchovej vrstve je extrémne sucho aj na Spiši a Považí. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je na približne 2/3 územia pod hranicou 50 %. Deficit pôdnej vlahy je na väčšine Slovenska v intervale -5 až -40 mm, ojedinele až do -60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na približne 2/3 územia pod hranicou 50 %. Na juhozápadnom Slovensku a na Turci je nasýtenie lokálne aj pod 10 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) taktiež nasýtenie pokleslo, ale stále sú jeho hodnoty prevažne 90-100 %, v špecifických lokalitách je nasýtenie len 20-40 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie prevažne 70-100 %, v oblasti Liptova, Turca, Spiša, a na Záhorí je lokálne nasýtenie len 10-30 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na približne 54 % plochy na úrovni výrazného až extrémneho sucha. Extrémne sucho pokrýva 2,5 % územia a zasahuje Oravu, Kysuce a čiastočne aj Spiš. Sucho je okrem vysokých polôh na takmer celom území Slovenska. V povrchovej vrstve je situácia ešte horšia. Výrazné až extrémne sucho je až na 70 % plochy. Extrémne sucho, podobne ako v celom profile, je na Orave, Kysuciach, Spiši, a ešte aj na Považí (spolu 3 % celkovej plochy). V hlbšej vrstve je situácia trochu lepšia, ale aj tu je suchom zasiahnutých až 93 % plochy a extrémne sucho je na 4 % plochy.

Deficit pôdnej vlahy je na väčšine Slovenska v intervale -5 až -40 mm. Ojedinele je deficit do -60 mm, a to najmä v oblasti Záhoria, Oravy, na Kysuciach a Spiši a v Slovenskom Rudohorí. V povrchovej vrstve je horšia situácia ako vo vrstve 40-100 cm. V hlbšej vrstve je deficit do -20 mm, prípadne sú ešte normálne podmienky, ale i tu sa situácia viditeľne zhoršila za posledných pár týždňov.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň boli zrážky len usadené, a na väčšine Slovenska bol úhrn 0 mm. Prevažovalo slnečné počasie s veľkými amplitúdami teploty vzduchu. Ráno bolo najchladnejšie -7 °C na Zamagurí. Cez deň vystúpila teplota vzduchu najviac na 25 °C. Sucho sa zvýrazňuje aj vysokým výparom, ktorý je spôsobený relatívne nízkymi vlhkosťami vzduchu, a cez deň aj vyššou rýchlosťou vetra. Najvyšší výpar bol 30 mm ojedinele na Podunajskej nížine. V percentách normálu bol výpar od 140 % na juhu stredného Slovenska do 195 % na severe.

12. apríl 2020

Stiahnuť close
12. apríl 2020