10. január 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Na Orave je len lokálne začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie je na väčšine Slovenska vyššie ako 90 %, v povrchovej vrstve na Podunajskej nížine, Honte a Záhorí ojedinele 70-90 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Orave do -20 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na väčšine územia vyššie ako 90 %, len na Podunajskej nížine, Honte, Záhorí a Orave je nasýtenie ojedinele 70-90 %. V celom profile (0-100 cm) a v hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie na celom území vyššie ako 90 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je lokálne na Orave na úrovni začínajúceho sucha. Podobná situácia je aj v povrchovej vrstve. Takmer celé územie Slovenska, okrem malej oblasti na Orave, je bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je už celé územie Slovenska bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je na Orave, a v povrchovej vrstve aj na Podunajskej nížine, najviac -20 mm. Na väčšine Slovenska sú momentálne normálne podmienky, teda vyrovnaná bilancia vlahy v pôde. Nadbytok vlahy monitorujeme najvyšší na Spiši a Šariši, a to do +60 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 4.1. do 10.1.2021 spadlo najviac zrážok na východnom Slovensku. Na Zemplíne bol týždenný úhrn zrážok až 40 mm. Najmenej zrážok spadlo na Záhorí a juhu Podunajskej nížiny, lokálne len 2,2-2,5 mm. Počas týždňa bolo spočiatku ešte relatívne teplé počasie s maximálnou teplotou vzduchu 9 °C na Zemplíne. V priebehu týždňa sa ochladilo a v nedeľu bola minimálna teplota vzduchu v dolinách lokálne až -16 °C. Týždenná suma výparu bola najvyššia 2,3 mm v Hurbanove a 2 mm v Bratislave.