1. máj 2022

 Aktuálny stav pôdneho sucha:

Výnimočné až extrémne sucho sa nachádza na Podunajskej nížine a Záhorí. Extrémne sucho zasahuje 1,7 % a vyskytuje sa na krajnom juhozápade a vo východnej časti Podunajskej nížiny. Relatívne nasýtenie je na Záhorí lokálne nižšie ako 10 %, na Podunajskej nížine je najnižšie 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Podunajskej nížine do -80 mm. Nadbytok vlahy je najviac +40 mm, lokálne na strednom Slovensku.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je ojedinele na Záhorí už pod hranicou 10 %. Na Podunajskej nížine je nasýtenie väčšinou od 10 do 30 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú najnižšie hodnoty nasýtenia v intervale 10-20 % ojedinele na Záhorí a Podunajskej nížine. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod hranicou 10 % lokálne na Záhorí. Na Podunajskej nížine je najnižšie nasýtenie 10-20 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 35 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výnimočného až extrémneho sucha v južnej časti Podunajskej nížiny a na Záhorí. Extrémne sucho zasahuje 1,7 % územia a vyskytuje sa v okolí Bratislavy, Senca, Stupavy, Malaciek, Pezinka, a tiež v okolí Levíc. Výnimočné sucho je na 7,2 % územia. V povrchovej vrstve je taktiež výnimočné až extrémne sucho v južnej časti Podunajskej nížiny a na Záhorí. V tejto časti pôdy extrémne sucho zasahuje až 3,3 % územia Slovenska. V hlbšej vrstve je výrazné až výnimočné sucho ojedinele na Podunajskej nížine a Záhorí.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne do -80 mm v okolí Pezinka a Levíc. Deficit v intervale -40 až -60 mm je na veľkej časti Podunajskej nížiny a ojedinele na juhu stredného a východného Slovenska. Normálne podmienky sú na približne 35 % územia. Nadbytok vlahy do +40 mm je lokálne na Orave a Spiši.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 25.4. do 1.5.2022 spadlo najviac zrážok 20-25 mm na Hornom Považí a Orave. Najnižšie úhrny zrážok boli na Dolnom Zemplíne, lokálne menej ako 0,5 mm. Zrážky sa však vyskytli na celom území Slovenska. Najvyššia teplota vzduchu bola 24 °C v nedeľu na juhovýchode. Najnižšie klesla teplota na -3 °C na Horehroní a Orave. Týždenná suma výparu bola najvyššia 24 mm v Somotore a Nitre. V percentách normálu 1981 – 2010 bol výpar od 75 % v Kuchyni do 115 % v Somotore.