Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 31.7. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 24.7. do nedele 31.7. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie v intervale 10-20 % lokálne na Podunajskej nížine a Dolnom Zemplíne. Nasýtenie sa doplnilo najmä na severozápade a severovýchode Slovenska. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je stále nasýtenie pod hranicou 10 % takmer na celej južnej polovici Slovenska a ojedinele aj v severnej polovici územia. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je ešte nasýtenie pod 10 % lokálne na Podunajskej nížine a Dolnom Zemplíne. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na 2/3 územia.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 27. 7. 2022

    Prejavy sucha na lesných porastoch

    Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ. 

  • 19. 7. 2022

    Nový produkt - percento zasiahnutého územia

     V stránke www.intersucho.sk v časti Intenzita sucha pribudol nový produt - grafické znázornenie percenta zasiahnutého územia vybranými kategóriami sucha.

10. júl 2022 / 27. týždeň

previous next Stiahnuť close