Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 8.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 1.5. do nedele 8.5. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie v intervale 10-20 % na juhu Podunajskej nížine. Na Záhorí a na juhu stredného a východného Slovenska je najnižšie nasýtenie 30-40 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je lokálne na Záhorí nasýtenie nižšie ako 10 %, na Podunajskej nížine to je v intervale 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 10-20 % na juhu Podunajskej nížiny. Na Záhorí a juhu stredného Slovenska je najnižšie nasýtenie lokálne 20-30 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 35 % územia.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality