Předpověď intenzity sucha

Předpověď nasycení půdy

Dlouhodobá předpověď


PŘEDPOVĚĎ

Během tohoto týdne (od 9.12.2019) čekáme dynamičtější počasí. Ve čtvrtek a pátek budou přecházet přes naše území okluzní fronty a o víkendu brázda nízkého tlaku vzduchu. Počátkem příštího týdne pak čekáme inverzní charakter počasí s tvorbou nízké oblačnosti a mlh. Modely se shodují, že do počátku příštího týdne bude nejvíce srážek v horských oblastech a to i přes 25 mm. Poté by mohlo být více srážek zaznamenáno na vysočině a to zhruba 10 mm/týden. Ve zbytku republiky nejčastěji do 5 mm/týden. Od středních poloh budou srážky i sněhové. Na horách by mohlo tedy počátkem příštího týdne ležet i 20 cm sněhu (hlavně Šumava a Krkonoše). Teploty vzduchu přechodně klesnou ve středu a ve čtvrtek i během dne pod bod mrazu. Poté se o víkendu oteplí a maxima se budou pohybovat kolem 5 °C. V noci převážně klesnou teploty až k -5 °C od středy do pátku, pak by se měly dostat k 0 °C. Relativní nasycení půdy se bude mírně měnit. Zlepšovat se bude situace hlavně v horských oblastech, naopak v nížinách se slabě zhoršovat. Minimálně sníženou dostupností vláhy bude zasaženo 40 % území republiky v horizontu 10 dnů. Aspoň mírné sucho pak bude na 20 % rozlohy. Největší odchylka od běžného stavu bude nadále v jižních Čechách a nejnižší relativní nasycení půdy na Rakovnicku a Znojemsku.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 25 prosince, se předpokládá, že teploty vzduchu budou od půlky prosince až do 23. prosince celkem výrazně nad dlouhodobým průměrem. Na Vánoce by se mělo ochladit na obvyklé hodnoty.
V uplynulém týdnu pokračovalo srážkově chudé období, kdy na většině území bylo zaznamenáno jen do 2 mm/týden. Podle střednědobého modelu se čeká spíše teplé předvánoční období.


DLOUHODOBÁ PROGNÓZA 15. 12. 2019 –24. 5. 2020

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné až slabě nadprůměrné. Slabě nadprůměrné by měly být tyto dva týdny, další týdny budou pravděpodobně spíše průměrné. Srážkově by v ČR měly být toto období průměrné případně slabě nadprůměrné. Do konce prosince je cca 10% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na většině území nejprodukčnějších regionů (tj. řepařské a kukuřičné oblasti) Čech. O něco lepší je situace na jihovýchodě území a na střední Moravě. Deficit v části střední Moravy, severních Čech a v oblasti mezi středem Čech a Poohřím a také v některých regionech jižních Čech přetrvá s velkou pravděpodobností do poloviny ledna. Do konce února pak je jen přibližně 50% naděje na normální či lepší než normální nasycení půdy v již jmenovaných regionech a pro některé lokality čekáme přetrvávání deficitu až do května příštího roku.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště v severních Čechách v Poohří, na Třeboňsku i podél toku Labe. (Dlouhodobá předpověď – mapa prognózy na 2 měsíce, mapa prognózy na 6 měsíců).

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.


Portál předpovědi sucha vznikl s podporou projektu NAZV QJ1610072 „Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha“.