Odchylka sucha od obvyklého stavu v období 1961 - 2010


 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho

Procento zasaženého území vybranými kategoriemi sucha

Graf vývoje sucha za poslední 2 měsíce s výhledem na dalších 9 dní podle modelu ECMWF v profilu 0–100 cm. V grafu jsou zobrazeny všechny stupně síly sucha a jejich prostorové zastoupení v rámci republiky. Lze tedy přehledně sledovat jak se sucho v poslední době vyvíjelo a i jaký bude jeho následující trend.

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 28. 05. 2023 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 21. 05. 2023 do neděle 28. 05. 2023 ráno)
 

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (21.5 – 27.5.2023) byla srážkově dominantní hlavně studená fronta během úterního dne. Na ní se objevovaly silné bouřky, ale vesměs jen v jižní polovině republiky a na východě Moravy. Zde byly lokální úhrny i okolo 50 mm. Na zbytku republiky ale vesměs nepršelo nebo jen pár milimetrů. Zpočátku týdne byly vysoké teploty, které během dne šplhaly i nad hranici 25°C. S příchodem studené fronty se ochladilo na 18-22°C.
V dalších 10 dnech se zatím nečekají příliš srážky s výjimkou jižního okraje republiky. Zde převládá nejistota s ohledem možného posunu jejich výskytu. Půdní sucho by se mělo rozšiřovat a to hlavně ve vrstvě do 40 cm.

JAK PRACOVAT S MAPAMI?
Portál InterSucho přináší několik typů informací o suchu a jeho dopadech, které je třeba vyhodnocovat ve vzájemných souvislostech. Úvodní mapy Intenzity sucha a Deficitu zásoby vo0dy představují anomálii zásoby vody v půdě od stavu obvyklého v daném místě mezi lety 1961–2010. Oproti tomu mapa Nasycení půdy představuje odhad fyzické suchosti/vlhkosti půdy v daném pixelu a lze ji ověřit v terénu. Pro interpretaci, jak je dané nasycení půdy v daném místě obvyklé, je nutné použít odchylku od obvyklého stavu (tedy první dvě mapy). Zbývající mapy pak zachycují dopady sucha na stav vegetace a jednotlivé plodiny. Dopady sucha jsou vždy důsledkem kombinace absolutního nedostatku půdní vláhy, ale také její anomálnosti.

Intenzita sucha
Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části Předpověď, ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.
INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se v minulém týdnu mírně zhoršila v oblasteCH, kde byla již sledována v předchozím týdnu. Sucho je sledováno především v severním a severozápadních Čechách. V příhraničních oblastech je zde sledováno až výrazné sucho. Směrem na východ intenzita sucha klesá.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden nijak zásadně nezměnila a nyní je sledována pouze na pár drobných lokalitách, spíše v severní části území.
Aktuálně se sucho (počínající až extrémní) na území České republiky vyskytuje cca na max 11 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu především v západní, severozápadní a střední části Čech klesly vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 14 % stanic, v 10 až 50 cm na 13 % stanic a v 50-100 cm na 11 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 22 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 31 % stanic a v 50-100 cm na 17 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší nadále především v severozápadních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (21.5 – 27.5.2023) byla srážkově dominantní hlavně studená fronta během úterního dne. Na ní se objevovaly silné bouřky, ale vesměs jen v jižní polovině republiky a na východě Moravy. Zde byly lokální úhrny i okolo 50 mm. Na zbytku republiky ale vesměs nepršelo nebo jen pár milimetrů. Zpočátku týdne byly vysoké teploty, které během dne šplhaly i nad hranici 25°C. S příchodem studené fronty se ochladilo na 18-22°C. V druhé polovině týdne byly i nižší noční teploty. Ve čtvrtek klesaly minima i pod 5°C. Vítr během týdne byl většinou slabší či průměrný. Silnější byl hlavně při bouřce.

 

 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 24. 4. 2023

  Zpráva European State of the Climate report 2022

  Tým Intersucha dodal podklady do zprávy European State of the Climate report 2022, kterou zpracovává Copernicus. Tým se podílel na zpracování kapitoly výskytu sucha. 
  Více na našem Twitteru a přímo na stránkách Copernicus.

 • 17. 4. 2023

  Jarní sucho na jihu Evropy

  Bioklimatolog prof. Miroslav Trnka komentoval pro Horizont 24 sucho na jihu Evropy.
  Celý rozhovor ke zhlédnutí na ct24.cz ZDE (stopáž od 17:42).