The soil saturation deviation of average condition in 1961-2015


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

Procento zasaženého území vybranými kategoriemi sucha

Graf vývoje sucha za poslední 2 měsíce s výhledem na dalších 9 dní podle modelu ECMWF v profilu 0–100 cm. V grafu jsou zobrazeny všechny stupně síly sucha a jejich prostorové zastoupení v rámci republiky. Lze tedy přehledně sledovat jak se sucho v poslední době vyvíjelo a i jaký bude jeho následující trend.

Aktuální stav sucha v České republice


v neděli 23. 06. 2024 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 16. 06. 2024 do neděle 23. 06. 2024 ráno)


Shrnutí:
V uplynulém týdnu (16.6 – 22.6.2024) k nám proudil většinou teplý vzduch od jihu, ale zároveň se v pátek objevila silnější studená fronta, která přinesla místy velmi vydatné srážky. Na většině území napršelo sice jen 10-30 mm/týden, ale na střední Moravě a na Brněnsku to bylo i více než 60 mm. V úterý, ve středu a v pátek vystoupaly teploty vzduchu místy i nad hranici 30°C. Jinak se většinou pohybovaly okolo 25°C.

Tento týden bude ještě teplotně nadprůměrný a objeví se opět silnější bouřky. Půdní vlhkost bude většinou stále na obvyklých hodnotách i v dalších 10 dnech.

JAK PRACOVAT S MAPAMI?
Portál InterSucho přináší několik typů informací o suchu a jeho dopadech, které je třeba vyhodnocovat ve vzájemných souvislostech. Úvodní mapy Intenzity sucha a Deficitu zásoby vo0dy představují anomálii zásoby vody v půdě od stavu obvyklého v daném místě mezi lety 1961–2010. Oproti tomu mapa Nasycení půdy představuje odhad fyzické suchosti/vlhkosti půdy v daném pixelu a lze ji ověřit v terénu. Pro interpretaci, jak je dané nasycení půdy v daném místě obvyklé, je nutné použít odchylku od obvyklého stavu (tedy první dvě mapy). Zbývající mapy pak zachycují dopady sucha na stav vegetace a jednotlivé plodiny. Dopady sucha jsou vždy důsledkem kombinace absolutního nedostatku půdní vláhy, ale také její anomálnosti.

Intenzita sucha

Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části Předpověď, ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.

INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se v minulém týdnu prohloubila v oblastech ve Středočeském kraji, kde na východ od Prahy pozorujeme mírné až místy výrazné sucho, které je taky sledováno i v Orlických horách. Na zbylém území republiky není sucho pozorováno.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se mírně prohloubila v oblastech, kde sucho bylo již sledováno, zejména na východ od Prahy. Vysoké stupně intenzity sucha jsou sledovány nadále i v Krkonoších a Jizerských horách.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 18 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území mírně klesly vlhkosti půdy ve vrstvě 0-40 cm. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 a 10-50 cm na 7 % stanic a v 50-100 cm na 8 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 31 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 29 % stanic a v 50-100 cm na 32 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na jihozápadě Čech, nižší lokálně ve středních a východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (16.6 – 22.6.2024) k nám proudil většinou teplý vzduch od jihu, ale zároveň se v pátek objevila silnější studená fronta, která přinesla místy velmi vydatné srážky. Na většině území napršelo sice jen 10-30 mm/týden, ale na střední Moravě a na Brněnsku to bylo i více než 60 mm. V úterý, ve středu a v pátek vystoupaly teploty vzduchu místy i nad hranici 30°C. Jinak se většinou pohybovaly okolo 25°C. V noci teploty klesaly nejčastěji na 12-17°C. Silný vítr byl hodně spjatý s průchodem studené fronty během pátečního dne.