23. červen 2024

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (16.6 – 22.6.2024) k nám proudil většinou teplý vzduch od jihu, ale zároveň se v pátek objevila silnější studená fronta, která přinesla místy velmi vydatné srážky. Na většině území napršelo sice jen 10-30 mm/týden, ale na střední Moravě a na Brněnsku to bylo i více než 60 mm. V úterý, ve středu a v pátek vystoupaly teploty vzduchu místy i nad hranici 30°C. Jinak se většinou pohybovaly okolo 25°C.
Tento týden bude ještě teplotně nadprůměrný a objeví se opět silnější bouřky. Půdní vlhkost bude většinou stále na obvyklých hodnotách i v dalších 10 dnech.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se v minulém týdnu prohloubila v oblastech ve Středočeském kraji, kde na východ od Prahy pozorujeme mírné až místy výrazné sucho, které je taky sledováno i v Orlických horách. Na zbylém území republiky není sucho pozorováno.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se mírně prohloubila v oblastech, kde sucho bylo již sledováno, zejména na východ od Prahy. Vysoké stupně intenzity sucha jsou sledovány nadále i v Krkonoších a Jizerských horách.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 18 % území (půdní profil 0–100 cm).

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se snížil na celém území České republiky, s výjimkou jižní Moravy. Výraznější pokles půdní vláhy pozorujeme ve středních a místy i jihozápadních Čechách (0–100 cm). V povrchové vrstvě (0–40 cm) je sledován mírný pokles stavu půdní vláhy na celém území, kromě Moravy, kde je aktuálně stav půdní vláhy v rámci republiky nejvyšší. V hlubší vrstvě (40–100 cm) zůstává stav víceméně stejný- na větší části území vyjma jižní a střední Moravy a západu Čech stav zůstává deficitní.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ je na většině území Česka hlášena spíš normální až podnormální vodnost, s výjimkou západní Čech a střední Moravy, kde pozorujeme místy nadnormální vodnost, a jižní Morava, která aktuálně hlásí výrazně nadnormální vodnost. Naopak v Krkonoších, Orlických a Jizerských horách pozorujeme sucho až extrémní sucho.
V celém profilu do 1 m se k 23. 06. vyskytuje deficit na max. 43 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s předchozím týdnem snížilo na celém území. Nejnižší nasycení půdy aktuálně pozorujeme na východ od Prahy, v okolí Znojma a Lanžhotu. Vyšší nasycení půdy pozorujeme u jihozápadních hranic republiky, v oblasti Krkonoš, Jeseníků a v okolí Beskyd.
SITUACE V POVRCHOVÉ VRSTVĚ PŮDY (0–40 cm): Nejnižší relativní nasycení půdy v povrchové vrstvě pozorujeme aktuálně na východ od Prahy v okolí Pardubic (10-20%). V západních, středních Čechách a v okolí Znojma Lanžhotu pozorujeme nasycení kolem 40-60 %. Nejlíp je na tom Šumava, Jizerské hory, severní a střední Morava s relativním nasycením 70-100 %. 
SITUACE V CELÉM PROFILU (0–100 cm): Relativní nasycení půdy v celém profilu se oproti minulému týdnu mírně snížilo především v západních a středních Čechách, na východ od Prahy a na jihu Moravy (20-40 %), zatímco vysoké nasycení (70-100 %) je sledováno v Beskydech, Jeseníkách, Krkonoších a na Šumavě.

Dopady na vegetaci: RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE je na většině území v normálním až nadprůměrném stavu. Vegetace v mírně horší kondici pozorujeme v okolí Olomouce a Ostravy, na východ a severovýchod od Prahy a v Krušných horách. V nejlepším stavu dále pozorujeme vegetaci na Vysočině, i když se tam oproti minulému týdnu stav mírně zhoršil. Ke zhoršení kondice vegetace oproti minulému týdnu došlo i na střední a severní Moravě, Orlických horách a v Krkonoších. K výraznému zlepšení došlo na Šumavě.

Dopady na zemědělství: Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin zůstávají oproti minulému týdnu víceméně stejné. Obecně je situace lepší ve východní polovině republiky. Polovina hlášených okresů (28) nesleduje projevy sucha. V 10 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %, v 12 okresech jsou hlášené očekávané ztráty 10–30 %. 3 okresy očekávají ztráty nad 30 %.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce převažuje normální spíše vlhčí stav půdy (50,3 % hlášení) až stav spíše sušší bez dopadů (30,5 % hlášení). Ve srovnání s minulým týdnem pozorujeme pokles stavu půdní vláhy do 20 cm hlavně na východ od Prahy, kde je půda sušší až suchá a na Moravě, kde je půda vlhká až mírně vlhká, na jihu sušší. Obecně se vrchní stav půdy jeví už spíš mírně vlhký (40,2 %) až sušší (26,1 %). Vlhkou půdu (21,8 %) hlásí okresy převážně na střední Moravě. Velmi vlhký stav půdy je hlášen už jenom v 5 okresech, taky na střední Moravě (1,4 %). Obecně lze říct, že pořád pozorujeme rozdíl v obsahu půdní vláhy v Čechách a na Moravě. Podle hlášení od našich reportérů v některých oblastech už srážky chybí a objevují se projevy sucha. Rozdíly jsou viditelné i v rámci katastrů. Jedná se hlavně o oblast mezi Prahou a Hradcem Králové, co potvrzuje i naše aktuální mapa intenzity sucha. Naopak v některých oblastech Moravy je hlášeno i výrazné zamokření půdy, což může mít také negativní dopad na výnos a kondici plodin. Předstih zhruba 3 týdnů, ve kterém vegetace je, se už projevuje a na některých místech naši reportéři hlásí začátky nebo přípravu na sklizeň a seč. V některých oblastech také pozorujeme negativní vliv škůdců na úrodu.

Dopady na lesy: Hlášena je situace v osmi okresech, kde jsou sledovány především jehličnaté druhy. V okresech nejsou hlášeny dopady sucha na lesní vegetaci.

Situace ve střední Evropě: Hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY se ve srovnání s minulým týdnem zlepšil téměř na celém území střední Evropy, kromě pobřeží moří, Itálie v severního Srbska. Nejvyšší hodnoty půdní vláhy pořád pozorujeme v oblasti Beneluxu a na jih a východ od České republiky, nicméně i obecně pozorujeme na většině území střední Evropy vyšší hodnoty indexu půdní vláhy.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území mírně klesly vlhkosti půdy ve vrstvě 0-40 cm. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 a 10-50 cm na 7 % stanic a v 50-100 cm na 8 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 31 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 29 % stanic a v 50-100 cm na 32 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na jihozápadě Čech, nižší lokálně ve středních a východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (16.6 – 22.6.2024) k nám proudil většinou teplý vzduch od jihu, ale zároveň se v pátek objevila silnější studená fronta, která přinesla místy velmi vydatné srážky. Na většině území napršelo sice jen 10-30 mm/týden, ale na střední Moravě a na Brněnsku to bylo i více než 60 mm. V úterý, ve středu a v pátek vystoupaly teploty vzduchu místy i nad hranici 30°C. Jinak se většinou pohybovaly okolo 25°C. V noci teploty klesaly nejčastěji na 12-17°C. Silný vítr byl hodně spjatý s průchodem studené fronty během pátečního dne.

Předpověď a prognóza sucha: V tomto týdnu (od 24.6.2024) budeme nejdříve pod vlivem tlakové výše, kolem které k nám proudí teplý vzduch od jihu. Ve středu se naopak začne prosazovat brázda nízkého tlaku vzduchu a v pátek přejde studená fronta. Od středy pak stoupne riziko častějších bouřek, které budou místy i vydatné. V příštích 10 dnech čekáme většinou celkové úhrny do 20 mm, v případě míst s výskytem intenzivní bouřky i více než 40 mm. Tento týden se budou pohybovat denní teploty vzduchu mezi 25-30°C. I přes vysoké teploty vzduchu by měla být za dalších 10 dnů situace na velké části republiky dobrá. V nejbližším horizontu to zatím nevypadá příznivě pro oblasti východních Čech, ale měly by se tam objevit srážky a situace se tam zlepšit. Snížená půdní vlhkost bude za 10 dnů pravděpodobně jen na 20-25 % území republiky, a to převážně v hlubším horizontu.
Střednědobý výhled do 10. července předpokládá, že teploty vzduchu budou do začátku července nadprůměrné, poté se ochladí na obvyklé hodnoty pro první polovinu července.
Navazující dlouhodobý výhled až do 5. srpna předpokládá teploty vzduchu budou v červenci spíše lehce nadprůměrné či průměrné.
Tento týden bude ještě teplotně nadprůměrný a objeví se opět silnější bouřky. Půdní vlhkost bude většinou stále na obvyklých hodnotách i v dalších 10 dnech.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.