16. červen 2024

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (9.6 – 15.6.2024) nás ovlivnilo hodně frontální rozhraní. Nejvíce srážek bylo v pondělí a v pátek, ale deště jsme se dočkali místy prakticky každý den. Déšť dominoval hlavně ve východní polovině Moravy, kde byly úhrny nejčastěji mezi 40-80 mm/týden. Ve zbytku republiky napršelo nejčastěji do 10 mm/týden. Během týdne bylo i celkem chladné počasí. Od úterý do pátku klesaly maxima pod 20°C. V sobotu se pak vrátily denní teploty až k 25°C. Během týdne postupně i dost výrazněji klesaly minimální teploty.
I přes nadprůměrné teploty vzduchu, které nás v tomto týdnu čekají, by nemělo dojít k výraznému snížení půdní vláhy, protože se občas budou objevovat intenzivní bouřky. Také máme slušný start do dalších týdnů díky deštivému počasí v týdnech uplynulých.

 

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) i nadále není sucho téměř sledováno.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se snížila v oblastech, kde sucho bylo již sledováno, zejména nižší intenzitu pozorujeme v severním Slezsku. Vysoké stupně intenzity sucha jsou sledovány nadále v Krkonoších a východně od Prahy.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 9 % území (půdní profil 0–100 cm).

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se mírně snížil na celém území České republiky, výrazněji v už sledované oblasti od Frýdlantského výběžku po Krkonoše a v západních Čechách (0–100 cm). V povrchové vrstvě (0–40 cm) je sledován mírný pokles stavu půdní vláhy na celém území, hlavně na západě a severu republiky. Nejvyšší kladný stav zůstává na jižní Moravě. V hlubší vrstvě (40–100 cm) zůstává stav víceméně stejný- na větší části území vyjma Jižní Moravy a západu Čech stav zůstává stav deficitní.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje v západních Čechách a na jižní Moravě nadnormální až normální vodnost, v Polabí však převažuje spíše podnormální stav, na severu Čech pozorujeme již sucho, v oblasti Krkonoš místy až extrémní.
V celém profilu do 1 m se k 16. 06. vyskytuje deficit na max. 31 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s předchozím týdnem mírně snížilo v oblasti středních, západních a severních Čech. Vyšší nasycení je pořád na území Jeseníků, Bílých Karpat, Beskyd a na Šumavě.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Nejnižší relativní nasycení půdy v povrchové vrstvě pozorujeme aktuálne kolem Chebu (25-35%) a v Polabí ( 40-50 %). Na území západních, severních Čech je relativní nasycení v hodnotách mezi 50–60 %. Vyšší nasycení je sledováno v jižní a východní polovině republiky. Nejlíp je na tom Šumava, Jižní Morava, Bíle Karpaty, Beskydy a Jeseníky s relativním nasycením půdy 80-100 %.

Dopady na vegetaci: RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE se oproti minulému týdnu zlepšila v celých západních Čechách, především v oblasti Chebu a dále na Vysočině, kde se kondice vegetace jeví aktuálne v nejlepším stave. Zhoršení jsme sledovali spíše na východní Moravě. Na převážném území České republiky je vegetace v dobré kondici, aktuálně se v mírně horší kondici jeví oblast v okolí Českých Budějovic.

Dopady na zemědělstvíV 14 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a také v dalších 12 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů (24) nesleduje projevy sucha, nicméně 2 okresy očekávají ztráty nad 30 %.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce převažuje normální spíše vlhčí stav půdy (47 % hlášení) až stav spíše sušší bez dopadů (33 % hlášení). Ve srovnání s minulým týdnem pozorujeme pokles stavu půdní vláhy do 20 cm. Vrchní stav se jeví už spíš mírně vlhký (34 % hlášení) až sušší (31 %). Vlhký stav půdy je hlášen ve 20 % a primárně na východní Moravě.

Obecně lze říct, že pozorujeme rozdíl v obsahu půdní vláhy v Čechách a na Moravě, kde za uplynulý týden padlo víc srážek. Podle hlášení od našich reportérů srážky i dál ovlivňovaly zemědělské práce v jednotlivých okresech. Na některých místech, převážně na Moravě bylo zaznamenáno přerušení zemědělských prací, v Čechách pokračují sklizně. Dubnové vysoké teploty a zároveň mrazy na mnoha místech poškodily vegetaci. Extrémy poškodily výnosy a je sledováno do jaké míry. V některých oblastech také pozorujeme negativní vliv škůdců na úrodu. O tom, jak je hodnocena podrobněji situace našimi respondenty si můžete přečíst níže.

Dopady na lesy: Hlášena je situace v osmi okresech, kde jsou sledovány především jehličnaté druhy. V okresech nejsou hlášeny dopady sucha na lesní vegetaci.

Situace ve střední Evropě: Hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY se ve srovnání s minulým týdnem zhoršili především na severozápad od České republiky, v oblasti Beneluxu a na severu Francie a také v Polsku. Nejvyšší hodnoty jsou ale pořád sledovány severovýchodně od České republiky a v Beneluxu. Nejnižší hodnoty se nachází na pobřeží moří, v Itálii, Maďarsku a v severním Srbsku.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území vzrostly vlhkosti půdy ve vrstvě 0-40 cm. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 a 10-50 cm na 2 % stanic a v 50-100 cm na 8 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 66 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 44 % stanic a v 50-100 cm na 32 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na jihozápadě Čech, nižší lokálně ve středních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (9.6 – 15.6.2024) nás ovlivnilo hodně frontální rozhraní. Nejvíce srážek bylo v pondělí a v pátek, ale deště jsme se dočkali místy prakticky každý den. Déšť dominoval hlavně ve východní polovině Moravy, kde byly úhrny nejčastěji mezi 40-80 mm/týden. Ve zbytku republiky napršelo nejčastěji do 10 mm/týden. Během týdne bylo i celkem chladné počasí. Od úterý do pátku klesaly maxima pod 20°C. V sobotu se pak vrátily denní teploty až k 25°C. Během týdne postupně i dost výrazněji klesaly minimální teploty.

Předpověď a prognóza sucha: V tomto týdnu (od 17.6.2024) k nám většinou bude proudit teplý vzduch od jihu, ale budou přes nás přecházet i studené fronty. Během týdne se budou objevovat hlavně bouřky a díky tomu tedy i intenzivní přeháňky. Ty by se měly vyskytovat hlavně v pondělí, ve středu a v pátek. Samozřejmě půjde většinou o prostorově lokalizované události. Nejčastěji se budou objevovat celkové úhrny okolo 10-30 mm/10 dnů. Do pátku budou teploty vysoké s výjimkou čtvrtka, kdy se přechodně ochladí. Maxima se budou dostávat až k 30°C a na jižní Moravě se mohou dostat až k 34°C. V dalších 10 dnech se půdní vlhkost celkově příliš nezmění. Díky bouřkám se vždy dosytí svrchní vrstva, ale vysokými teplotami se zase bude vysušovat. V hlubších vrstvách zůstane setrvalý stav.
Střednědobý výhled do 2. července předpokládá, že teploty vzduchu budou tento týden výrazněji nad dlouhodobým průměrem, ale poté se ochladí na obvyklé hodnoty, a to vydrží pravděpodobně až do začátku prázdnin.
Navazující dlouhodobý výhled až do 29. července předpokládá teploty vzduchu budou v červenci spíše lehce nadprůměrné.
I přes nadprůměrné teploty vzduchu, které nás v tomto týdnu čekají, tak nečekáme výrazné snížení půdní vláhy, protože se občas budou objevovat intenzivní bouřky a také máme slušný start do dalších týdnů díky deštivému počasí v týdnech uplynulých.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.