Deficit pôdnej vlahy [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchýlka od obvyklej zásoby vody v pôde v danom období

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

 

v nedeľu 22.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 15.5. do nedele 22.5. ráno)

 

Deficit pôdnej vlahy pod -5 mm je už takmer na celom území Slovenska. Deficit do -60 mm pozorujeme miestami v južnej polovici územia. Normálne podmienky sú len na 3,7 % celkovej plochy. Nadbytok do +20 mm je lokálne len vo Veľkej Fatre.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 27. 7. 2022

    Prejavy sucha na lesných porastoch

    Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ. 

  • 19. 7. 2022

    Nový produkt - percento zasiahnutého územia

     V stránke www.intersucho.sk v časti Intenzita sucha pribudol nový produt - grafické znázornenie percenta zasiahnutého územia vybranými kategóriami sucha.

1. máj 2022 / 17. týždeň

previous next Stiahnuť close