Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

 

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Dunajská Streda: „Celkový úhrn zrážok za sledovaný týždeň 5 mm.“

Spišská Nová Ves: „Nespadli žiadne zrážky. Začína byť vo vrchnej vrstve sucho - na rastliny to zatiaľ nepôsobí. Snáď trocha pomalšie idú siate ďateliny a mak jarný - jedine tu je opozdený vývoj kvôli suchu, ináč je posun vegetácie skorší od 8 dní až po 18 podľa druhu plodiny. Začína skoro a dosť intenzívne plevová hrdza. Pšenica začína klasiť - veľmi skoré odrody, jačmene stĺpikujú, lucerna je pred kosbou, zemiaky tesne pod povrchom. Spodná voda zatiaľ stojí na normále.“

Senec: „V katastri obci Blatné spadlo počas 18.-tého týždňa 6 mm zrážok.“

Pezinok: „7,6 mm.“

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň sme zrážky nezaznamenali a už sa začína na porastoch prejavovať nedostatok pôdnej vlahy.“

Bardejov: „0 mm zrážok za minulý týždeň, nejaká vlaha už by sa v povrchovej vrstve zišla.“

Partizánske: „Za uplynulí týždeň spadli 3 mm zrážok. V sobotu - búrka kraj -2 mm, a vo štvrtok po obede prehánka 1 mm.“

Piešťany: „Temer letné teploty. Kvitne baza. Zrážky 2 mm.“

Humenné: „Bez zrážok.“

Kežmarok: „Posledný týždeň nepršalo. Relatívne vysoké denné teploty prehĺbili nedostatok zrážok v pôde. U jarných jačmeňov zasýchajú odnože.“

Šaľa: „3.5. 2,0 mm.“

Komárno: „Zrážky 18. týždeň 4 mm. Spolu do konca apríla 162,2 mm.“

Nitra: „V sledovanom týždni sa postupne teploty vzduchu zvyšovali v rozsahu od 7,2 °C až do 27,1 °C (sobota 4.5.2024). Zrážky boli malé koncom týždňa - úhrnom 3 mm. Pôda je na povrchu suchá s prísuškom. Je potrebná plytká kultivácia.“

Nové Zámky: „Množstvo zrážok v 18. týždni - 3,9 mm.“

Topoľčany: „V nedeľu som sadila 3 stromy, jama do 40 cm a sucho. Slabý dážď zostane len na povrchu a to je za pol dňa preč. Ani sobotňajšia výstraha nepotvrdila búrku. Vypršalo sa pri Partizánskom.“

Senica: „Zrážky za 18. týždeň 3,5 mm.“

Piešťany: „Počas sledovaného obdobia bolo namerané 2,6 mm zrážok.“

Nitra: „Úhrn zrážok za týždeň 4 mm.“

Lučenec: „18. týždeň sa výrazne priblížil k letným hodnotám. Prevládalo slnečné a teplé počasie. V dňoch 2. a 3. mája sa zamračilo a v noci sa vyskytli slabé zrážky v hodnote 0,9 mm.“

Prievidza: „18. týždeň zrážky 5 mm. Vrch pôdy je do 5 cm suchý a popraskaný. Teplota dosiahla hodnotu až 26 °C. Ovocné stromy sa čistia. Mráz nebol.“

Senica: „Zrážky 1,2 mm, suché JV vetry. Suché a veterné počasie podporuje výskyt múčnatky na jabloniach a šírenie listových vošiek.“

Košice – okolie: „V danom období bolo nameraných 0,2 mm zrážok.“

Trebišov: „Výraznejšie prejavy sucha nepozorujeme. Uplynulý týždeň bez zrážok.“

Zvolen: „V 18.týždni bolo nameraných 1,3 mm dažďových zrážok.“

Nové Mesto nad Váhom: „V hodnotenom období spadlo len 1,8 mm zrážok, vo vrchnej časti pôdy začína vlaha chýbať.“

Levice: „Zrážky za posledné sledované obdobie boli 3 mm.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality