Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

 

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Humenné: „Množstvo zrážok 3,5 mm.“

Košice – okolie: „Namerané množstvo zrážok za dané obdobie je 0,8 mm.“

Zvolen: „V 5.týždni 1,8 mm dažďových zrážok.“

Spišská Nová Ves: „Spadlo 0,2 mm. Výška spodnej vody je stále vysoká, pramene spodnej vody už mesiac vytekajú na pozemky a tiež v pivnici premoká podlaha. Porasty pšenice sú v dobrom stave. Kroviny- trávy, ďateliny i lucerna je tiež len mierne popálená mrazmi.“

Pezinok: „2 mm.“

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napadlo 3,3 mm zrážok v zmiešanej forme snehu a dažďa. Ráno je povrch pôdy zamrznutý a cez deň blatistý a presiaknutý vodou.“

Púchov: „Po rozmrznutí pôdy a nedeľnom daždi pôda premočená.“

Senec: „Počas 5. týždňa spadlo v katastri obci Blatné 3 mm.“

Komárno: „Zrážky 5. týždeň 0,8 mm. Voda pomaly steká z polí.“

Nové Zámky: „Zrážky 5.týždeň = 0,6 mm.“

Piešťany: „Ďalšie otepľovanie, ale aspoň toľko neprší - zrážky 1 mm.“

Bardejov: „3,2 mm zrážok za minulý týždeň a 47,6 mm za mesiac január.“

Sabinov: „Počas 5. týždňa slabé zrážky - 0,8 mm vo forme dažďa. Pôda je naďalej veľmi nasýtená vodou.“

Nitra: „Uplynulý týždeň bol znovu netypický január. Teploty sa pohybovali od -3,6°C nočné na začiatku týždňa až po 10,8°C denné na konci týždňa. Zrážky boli veľmi malé len 0,5 mm. Za mesiac január boli namerané zrážky úhrnom 52,7 mm, čo je 160,8 % k normálu.“

Partizánske: „Za posledný týždeň spadlo 0 mm zrážok.“

Nové Mesto nad Váhom: „V hodnotenom týždni spadlo 3,4 mm zrážok, za mesiac január 70 mm. Pôda je plne nasýtená vodou.“

Piešťany: „Počas hodnoteného obdobia boli zaznamenané zrážky 1,2 mm.“        

Nové Zámky: „Množstvo zrážok v 5.týždni - 1,2 mm.“                   

Nitra: „Úhrn zrážok za týždeň: 0 mm. Pôda rozmrznutá v celom profile, blatistá. Hladina podzemnej vody je stále na vysokej úrovni približne 230 cm pod povrchom.        „

Senica: „Zrážky za 5.týždeň 2,24 mm, veterno.“

Lučenec: „Aj v 5. týždni pokračovalo veľmi teplé počasie, prevládalo oblačné počasie bez zrážok. Teploty koncom týždňa vystupovali až na +12°C čo je na hromničné obdobie veľa. Snehová pokrývka úplne zmizla, povrch pôdy je blatistý.“              

Prievidza: „5. týždeň zrážky 0,6mm. Teplota sa pohybovala v rozmedzí -4až 8 °C. Na konci pozorovaného obdobia sa citeľne oteplilo. Pôda začala odmŕzať.“

               

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality