Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

 

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Spišská Nová Ves: „Spadli 2 mm zrážok. Porasty ozimín- veľmi dobré- skoršie siate majú už 3-4 odnože, siate v októbri majú 2-3 odnože. Oziminy siate po obilnine však následkom množstva zrážok sú vymáčané a žltnú. Oziminy po zemiakoch sú sýto zelené. Maky ozimné boli dosievané, kvôli vyplavovaniu osiva - 3 obdobia po sebe s 30 mm zrážok. Momentálne sú vo fáze 5-6 cm a takmer kompletné. Ďateliny, trávy a lucerna v dobrom stave - boli nutné neskoršie kosby kvôli nárastu hmoty.“

Kežmarok: „Teploty sa držia nad nulovou hodnotu aj v našej oblasti. Oziminy pokračujú v raste, v závislosti na termíne sejby niektoré porasty odnožujú.“

Nové Zámky: „Zrážky 45. týždeň = 63,7 mm.“

Bardejov: „10,2 mm zrážok za minulý týždeň, blatistá pôda komplikuje jesenné práce.“

Senec: „Počas 45. týždňa spadlo v katastri obci Blatné 14 mm zrážok.“

Partizánske: „Za posledný týždeň spadlo 26 mm zrážok.“

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo 12,5 mm zrážok. Pôda je presýtená vlahou!!!“

Šaľa: „7.11.  3,0 mm, 10.11.  22,0 mm.“

Zvolen: „Namerali sme od 6.11.2023 do 12.11.2023 18 mm zrážok.“

Nitra: „V sledovanom týždni sa teploty vzduchu pohybovali v rozsahu 2,7 °C až 13,3 °C (štvrtok 9.11.2023), veterno. Bol to deň, kedy sa s pôdou dalo pracovať (v záhrade). Inak pokračovalo daždivé počasie a v týždni spadlo úhrnom 53,6 mm!  Za prvú dekádu novembra spadlo už 82,3 mm, čo už teraz predstavuje 183 % zrážok oproti dlhodobému priemeru. Dnešnú noc (z 12/13.11.2023) bol prvý mráz -0,5°C - to bude ale až v hlásení pre budúci týždeň.“

Púchov: „Začiatok týždňa takmer bez zrážok, od piatku zasa zrážky.“

Komárno: „Zrážky za 45. týždeň 51,1 mm. Spolu od začiatku roka 816 mm. Blížime sa k rekordnému roku 2010 kedy sme mali za rok 838,7 mm.“

Nitra: „Úhrn zrážok za týždeň 39 mm.“

Topoľčany: „Pršať tak priebežne môže často. Niekde urobí blato, ale inak pôda krásne vlahu vstrebáva. K budúcemu roku veľmi vhod, tento rok úplne pôdu vysušil. Hlavne pre stromy, tie si pochvaľujú.“

Zvolen: „Napršalo cca 45 mm, voda pekne všade vsiakla.“

Prievidza: „45. týždeň zrážky 30,9 mm. Prevládalo jesenné počasie s priemernou teplotou +6 až 9,5 °C. Od 1.11. do 13.11. zrážky 57 mm.“

Lučenec: „Aj 45. týždeň bol teplotne ešte mierne nadpriemerný a zrážkovo primeraný obdobiu. Začiatkom týždňa bolo chvíľu slnečné počasie, od utorka pribúdala oblačnosť a objavili sa aj zrážky. Celkom v tomto týždni napršalo 25,1 mm zrážok.“

Nové Zámky: „Množstvo zrážok v 45. týždni - 46,8 mm.“

Piešťany: „Počas sledovaného obdobia bolo nameraných 24,3 mm zrážok.“

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

12. november 2023 / 45. týždeň

previous next close