Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

 

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Spišská Nová Ves: „Spadlo 16 mm zrážok. Počasie je teplé až veľmi teplé. No žiadny negatívny vplyv na porasty.“

Levice: „Zrážky 55 mm.“

Nové Zámky: „Zrážky 2.týždeň = 54,00 mm.“

Kežmarok: „Posledný týždeň výdatne napršalo. Pri teplejšom počasí a nezamrznutej pôde voda ostala v pôdnom profile.“

Dunajská Streda: „Postupne sa dopĺňa zásoba vody v pôde, zrážky v úhrne 37 - 40 mm za uplynulý týždeň k tomu výrazne pomohli.“

Púchov: „V minulom týždni pomerne veľké zrážky.“

Bardejov: „31,6 mm zrážok za minulý týždeň, zatiaľ všetko v daždi.“

Zvolen: „Za minulý týždeň sme zaznamenali 39,3 mm zrážok vo forme dažďa.“

Humenné: „Množstvo zrážok 8,1 mm.“

Pezinok: „34,1 mm.“

Košice – okolie: „V období od 8.1.2023 do 15.1.2023 bolo nameraných 18,2 mm zrážok.“

Nitra: „V hodnotenom týždni pretrvávalo vzhľadom na dátum nadmerne teplé počasie 0,4°C až 8,7°C. Týždeň bol bohatý na zrážky (dažďové). Úhrnom spadlo 55,8 mm, čo významne doplnilo zásobu vody. V sledovanom území (záhrady) nebol zaznamenaný povrchový odtok (erózia) ani kaluže a voda rovnomerne vsakovala do pôdy.“

Šaľa: „9.1. 26 mm, 10.1. 21 mm, 12.1. 1,5 mm, 13.1. 1 mm, 15.1. 11 mm.“

Komárno: „Zrážky 2.týždeň 52 mm. Pôda je presiaknutá vodou, voda stojí na poliach. Odvodňovacie kanály sa napĺňajú vodou, stúpa spodná voda.“

Levice: „Zrážky za posledné sledované obdobie boli vo výške 54 mm.“

Nové Mesto nad Váhom: „V hodnotenom týždni spadlo až 58,4 mm v dažďových zrážkach, v mesiaci január je zatiaľ ku dňu podávania hlásenia už 88 mm zrážok. Rok 2023 začal, čo sa týka množstva zrážok,  vynikajúco.“

Piešťany: „Počas sledovaného obdobia bolo zaznamenané 36 mm zrážok.“

Lučenec: „Začiatok 2. týždňa nadväzoval na predošlý vývoj počasia + pri prechode studeného frontu výrazne za dva dni (9.-10.januára) napršalo - 30,6 mm. Potom nasledovalo krátke obdobie (2 dni) s málo oblačným počasím s poklesom ranných teplôt pod 0°C. Koncom týždňa znovu návrat k hmlistému a zamračenému počasiu. Denné teploty Tmax +4°C. Zásoba vlahy je dostatočná.“

Nové Zámky: „Množstvo zrážok v 2. týždni - 43,8 mm.“

Prievidza: „V 2.týždňi zrážky 46,6mm. Vrch pôdy je premočený. Teplé počasie zapríčinilo nalievanie pukov ríbezlí  a stromov.“

Senica: „Zrážky za 2. týždeň  38,08 mm.“

Topoľčany: „Aj keď často prší, vôbec sa nerobia kaluže na záhrade. Pôda to všetko dokáže vsiaknuť. Sneh nemáme. Zatiaľ. Ešte stále krátky deň, no "NA HROMNICE O HODINU VÍCE".“

Zvolen: „Január "doháňa" vlaňajšie manko, za týždeň napršalo cca 41 mm.“

Partizánske: „Za posledný týždeň spadlo 4 mm zrážok.“ 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality