Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

 

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Spišská Nová Ves: „Pôda je vlhká iba z hmly, ktorá je tu dennodenne. V studni voda stále nieje.“

Piešťany: „Pokračuje hmlistá jeseň a zavítali prvé nočné mrazy. Napršali len 3 mm.“

Pezinok: „2,0 mm.“

Bardejov: „9 mm zrážok za minulý týždeň, z toho v piatok 5 mm vo forme snehu, ktorý vydržal tri dni.“

Nové Zámky: „Zrážky 46. týždeň = 0,8 mm.“

Humenné: „Množstvo zrážok 8,7 mm.“

Levice: „Zrážky za posledné sledované obdobie boli 0 mm.“

Nitra: „V sledovanom týždni teploty vzduchu postupne klesali. Pohybovali sa v rozsahu od -0,8°C nad ránom do 13,2°C popoludní (začiatkom týždňa). Zrážky v sume 19,55 mm ovplyvnil najmä celodenný dážď (16.11.2022), kedy spadlo 18,5 mm. V sledovanej lokalite bola na začiatku týždňa pôda až do hĺbky cca 40 cm mierne vlhká (sadili sa ovocné stromy).“   

Púchov: „Za minulý týždeň zrážky a nočné mrazy.“

Zvolen: „Za minulý týždeň sme zaznamenali 3,2 mm zrážok vo forme hmly a dažďa.“

Komárno: „46. týždeň 1,6 mm, hmly pokračujú.“

Topoľčany: „Pôda je mierne vlhká. Koľko spŕchne, toľko sa odparí, alebo stratí v zemi. Potoky sú i naďalej s nízkou hladinou vody. Ale 20.11.2022 okolo obeda spadli prvé vločky snehu. Síce to trvalo veľmi krátko, ale potešil pohľad na ne.“

Piešťany: „Počas hodnoteného obdobia bolo namerané 4,9 mm zrážok.“

Nové Zámky: „Množstvo zrážok v 46. týždni - 1,1 mm.“

Nitra: „Počas minulého týždňa nespadli žiadne relevantné zrážky.“

Nové Mesto nad Váhom: „Za hodnotené obdobie spadlo len 4,4 mm zrážok, obrovský deficit zrážok sa neznižuje.“

Senica: „Zrážky za 46. týždeň 1,2 mm.“

Lučenec: „Pokračovalo inverzné a pomerne teplé počasie. V závere týždňa došlo k zmene v poveternostnej situácie, teplé prúdenie sa zmenilo, došlo k ochladeniu  a objavili sa aj slabé zrážky 3,1 mm. Ranná teplota poklesla na -1°C a denná sa pohybovala v hodnote do +3°C.“

Prievidza: „46. týždeň zrážky 2,67 mm. Prevláda suché počasie. Od začiatku mesiaca zrážky 5,45 mm.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality