Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Humenné: „Množstvo zrážok 31,8 mm.“

Pezinok : „Zrážky v piatok 15 mm, v nedeľu 3 mm.“

Dunajská Streda: „Zmiernenie teplôt a zrážky v úhrne 20 -24 mm prispeli k zlepšeniu vlhkostných pomerov v pôdnom profile.“

Kežmarok: „Situácia v dôsledku slabých zrážok ale aj ochladením sa pomaly zlepšuje. Na tokoch riek však stále vidieť deficit vody v hlbších pôdnych vrstvách.“

Nové Zámky: „Zrážky 37.týždeň = 1,0 mm.“

Púchov: „Celý týždeň boli zrážky, nie však veľmi výdatné.“

Bardejov: „19,8 mm zrážok za minulý týždeň, terajšie zrážky napomáhajú kompletizovaniu porastov repiek ozimných, avšak spomaľujú zber zemiakov a silážnej kukurice.“

Nitra: „V sledovanom týždni - citeľné ochladenie. Teploty vzduchu 7,8 - 25 °C. Zrážky úhrnom 15,22 mm. Lokálne na poliach v povrchovej vrstve pôdy sucho. Prebieha sejba ozimín - za strojmi sa práši.“

Partizánske: „Za posledný týždeň spadlo 15 mm zrážok.“

Šaľa: „14.9. 6,5 mm, 16.9.  2,0 mm.“

Zvolen: „Za minulý týždeň napršalo 12,0 mm zrážok.“

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň nám napršalo 29,0 mm zrážok a znova sa zlepšila zásobnosť pôdneho profilu pôdnou vlahou.“

Pezinok : „20,6 mm.“

Komárno: „Zrážky 17,2 mm. Len keby ten vietor nebol.“              

Zvolen: „Na viackrát napršalo cca 6 mm.“

Nové Zámky: „Množstvo zrážok v 37.týždni - 5,6 mm.“

Topoľčany: „Už je vlahy pomerne dosť. V auguste mi vysychal orgován, zhodil lístie, síce nie všade, len  na polovici, myslela som si, že už je starší a odumrie. Začiatkom septembra však, akoby na suchých konároch, si založil puky na nový kvet a 17. septembra mi začal kvitnúť. Predpokladám, že už na jar nezakvitne a dúfam, že to nie je jeho rozlúčka so mnou a na jar  vyrazí aspoň nové lístie. Uvidím v máji. Aj tak sa teším kvetu orgovánu, lebo vonia.“

Piešťany: „Počas hodnoteného týždňa bolo zaznamenané 25,2 mm zrážok.“

Detva: „Pôda je vlhká max. 3-5 cm. Ostatný profil pôdy je suchý a prašný. Vegetácia zožrala spadnuté zrážky, ktoré boli v malých dávkach 2,1/1,8 mm. Situácia je stále kritická.“

Lučenec: „V 37. týždni sa už citeľne ochladilo, najmä v druhej 1/2, zväčšila sa oblačnosť no zrážky boli znovu len symbolické a to 14.9. = 0,9 mm a 17.9.=2,7 mm. Deficit sucha stále pretrváva.“

Prievidza: „Za sledovane obdobie  zrážky 20,2 mm. Vrchná  vrstva pôdy je vlhká, čo neumožňuje práce na poliach a v záhradách. Pomaly sa rozbieha zber jabĺk.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

10. september 2022 / 36. týždeň

previous next close