Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo 32,4 mm zrážok. Avšak zásobenosť pôdneho profilu vlahou sa výrazne nezmenila. Plodiny stále trpia nedostatkom vlahy.“

Levice: „35 mm zrážok, síce dodalo vlahu, ale ešte je potrebná ďalšia.“

Piešťany: „Sláva, 16 mm! Aj horúčavy nepatrne poľavili. Ale ak čoskoro opäť nezaprší, vlaha dlho nevydrží.“

Levice: „Zrážky za posledné sledované obdobie boli 27 mm.“

Nové Mesto nad Váhom: „Zo sľubovaných výdatných zrážok sa nášmu katastru ušlo 11 mm iba v sobotu, potom v nedeľu 2 mm, čo vzhľadom na predchádzajúci deficit vlahy a budúce predpovede počasia nie je nič moc. Bolo to na infarkt - sledovať, ako nás všetky tie búrkové mračná obchádzajú. Dážď pomohol pri sejbe medziplodín a podmietkach, cukrová repa je na tom zle stále.“

Šaľa: „30.7. 25-38 mm.“

Dunajská Streda: „V 30. týždni pokračovalo horúce a suché počasie až do soboty, keď spolu s miernym ochladením prišli zrážky v úhrne 23 až 28 mm podľa jednotlivých katastroch. Kukurice sú už napriek 2 až 3-krát opakovaným závlahám nenávratne poškodené suchom bez riadne opelených klasov.“

Pezinok: „11,6 mm.“

Komárno: „Zrážky 23,6 mm. Od začiatku roka to je 253,2 mm. Desaťročný priemer 288,9 mm. V tomto roku extrémne vysoké teploty vzduchu, zlé rozloženie zrážok, deficit z vlaňajška cca 100 mm, vysoké ceny vstupov a slabá úroda budú likvidačné.“

Kežmarok: „Posledný týždeň výdatne zapršalo. Zrážky ešte môžu pomôcť neskorším odrodám zemiakov a silážnej kukurici. Pri obilninách a repke naopak komplikujú zber, zhoršujú pozberovú kvalitu. Vzhľadom na extrémne sucho, ktoré panovalo v prvej polovici vegetácii voda zo zrážok vsiakla do pôdy prakticky bez povrchového odtoku.“

Nové Zámky: „Zrážky 30. týždeň = 22,5 mm.“

Partizánske: „Za posledný týždeň do nedele 7:00 spadlo 46 mm zrážok.“

Púchov: „Cez víkend spadla takmer polovica mesačného normálu zrážok.“

Nitra: „V sledovanom týždni pretrvávalo horúce a suché počasie. Teploty vzduchu boli v rozsahu 14,4 - 33 °C. Zmena nastala v piatok 29.7.2022. Ochladenie a dážď, ktorý intenzívne pokračoval aj v sobotu. Úhrn zrážok bol 10 mm + 44 mm = 54 mm. Pôda je na povrchu blatistá. Prevlhčenie je zreteľné do hĺbky cca 15 cm - nižšie je už pôda výrazne suchšia.“

Piešťany: „Počas meraného obdobia bolo nameraných 22,7 mm zrážok.“

Nitra: „V sobotu napršalo asi 30-40 mm, všetko vsiaklo, nič neodtieklo. V nedeľu asi 10 mm, ale to je už do iného týždňa. Na miestach, kde bola výrazne vyčerpaná vlaha zo zeme a nepolievalo sa, sa voda dostala do hĺbky asi 30 cm, hlbšie je pôda naďalej ako betón.“

Zvolen: „Do nedele rána napršalo cca 25 mm.“

Detva: „Pretrváva extrémne sucho.“

Nové Mesto nad Váhom: „V hodnotenom období spadlo až 40,3 mm zrážok, za mesiac júl 68,8 mm a od začiatku roka len 273,3 mm. Výrazné zrážky v posledných dňoch júla veľmi pomohli vegetácii, ale vodné toky to nepocítili, pretože potok Bošáčka zostal pri ústí do rieky Váh stále suchý.“

Senica: „Zrážky za 30. týždeň - 6,72 mm.“

Nové Zámky: „Množstvo zrážok v 30. týždni - 31,2mm.“

Topoľčany: „V sobotu mokrá zem do 5 cm. V nedeľu mokrá zem do 9-10 cm. A pod tým sucho. Vďaka aj za to. Paradajky praskajú, vonku je paprika krajšia ako vo fóliáku, kde si chovajú mravce vošky.  Všetko má svoje + a -.“

Lučenec: „V 30. týždni došlo k miernej zmene vo vývoji deficitu sucha, zmiernili sa teploty vzduchu a boli zaznamenané aj zrážky, a to 26.7. pri slabom popoludňajšom daždi = 1,8 mm a dňa 30.7. pri celodenných búrkových prehánkach = 28,8 mm. Týmto došlo k zmierneniu vlahového deficitu, ale bez významného doplnenia vlahy.“

Prievidza: „V 30. týždni zrážky 81,3 mm. Vlaha sa priaznivo prejavila v sadoch a na poliach. Hladina miestnych potokov na prebiehajúce sucho je nízka, zrážky zostali v pôde.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality