Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Nitra: „18.6. napršalo asi 20 mm, je po zbere čerešní, veľmi dobrá a zdravá úroda.“

Nové Mesto nad Váhom: „V hodnotenom období spadlo 17,3 mm zrážok,  vysoké teploty  a silný vietor spôsobujú aj vysoký výpar vody z pôdy. Predpovedané mimoriadne vysoké teploty  a očakávaný malý úhrn zrážok v najbližšom týždni neveštia nič dobrého pre poľnohospodárov a ovocinárov.“

Piešťany: „Počas hodnoteného obdobia bolo nameraných 9,8 mm zrážok.“

Nové Zámky: „Množstvo zrážok v 24.týždni - 4,9 mm.“

Senica: „Zrážky za 24.týždeň 15 mm.“

Detva: „Extrémne sucho. Porasty plytšie koreniace odchádzajú.“

Lučenec: „V uplynulom týždni došlo rýchlo k návratu prebiehajúceho sucha. Vlaha zo zrážok z 23.týždňa mala len optický účinok nakoľko zrážky boli prudké v pomerne krátkom čase, väčšina odtiekla a nevpila sa do pôdy. Výrazne slnečné a pomerne teplé počasie ďalej prehlbuje deficit sucha, povrch pôdy vysychá a je nutné doplnkové zavlažovanie.“

Topoľčany: „Je sucho, musíme zeleninu polievať. Stromy to zvládajú, aj keď je vlahy málo. Zem je tak vysušená, že po pondelkovom 10 min daždi a štvrtkovom asi 2-hodinovom daždi si vietor a slniečko vlahu zoberú späť. Čo už, prírode nerozkážeme, tak polievame.“

Prievidza: „V 24. týždni zrážky len z búrok 11,8 mm. Teplota sa pohybovala v rozmedzí 7,4 až 30,6 °C. Silný vietor v búrkach až 60 km/h si vybral svoju daň v ovocnom sade.“

Kežmarok: „Lokálne napršalo 15-30 mm. Zrážky dočasne zmiernili pretrvávajúce sucho. Dážď výraznejšie pomohol zemiakom. Naopak u obilnín predchádzajúce sucho redukovalo 2-3 odnože, preto je možné očakávať nízky počet produktívnych stebiel, teda klasov.“

Piešťany: „Napršalo 12 mm, nestačí to.“

Dunajská Streda: „Zaznamenali sme najskorší začiatok žatvy od roku 1983, ozimný jačmeň sme začali zberať 14.júna. Výnosy sú podpriemerné. Za uplynulý týždeň úhrn zrážok podľa sledovaných katastroch v intervale 4-7 mm.“

Spišská Nová Ves: „Spadlo síce 18 mm zrážok, ale sucho je alarmujúce. Oziminy redšie/500-600 klasov/, nižšie, ale zdravé. Jačmeň jarný veľmi trpí- klasy /600/, čo je veľmi málo, nízke, z chorôb akurát viac hnedej škvrnitosti, zemiaky sú bez zápoja vňate, byle tenšie než zvyknú byť-vyzerá, že pod trsom bude len okolo 5-6 hľúz, zatiaľ bez plesne, silný výskyt pásavky. Najhoršie vyzerajú maky siate - veľmi nízke, riedke a hlávky v priemere 2 cm. Na druhej strane pekne vyzerajú ozimné maky. Krmoviny po prvej kosbe slabo obrastajú.“

Levice: „Zrážky za posledné sledované obdobie boli 0 mm.“

Pezinok: „10,6 mm.“

Nové Zámky: „Zrážky 24.týždeň = 15,5 mm.“

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo 6,1 mm zrážok. Stále pretrváva nedostatok pôdnej vlahy a ani predpovede nie sú optimistické.“

Púchov: „Zrážky v minulom týždni 9,4 mm.“

Levice: „7 mm zrážok.“

Nitra: „V sledovanom týždni nastúpilo veľké teplo s vetrom. Teploty vzduchu boli od 9,6 - 29,9 °C. Zrážky v dvoch dažďoch s úhrnom len 7,37 mm.“

Šaľa: „13.6. 2,5 mm, 16.6. 7,5 mm.“

Bardejov: „23,2 mm zrážok za minulý týždeň, povrchové sucho na istú dobu zažehnané.“

Humenné: „1,6 mm zrážok.“

Komárno: „Zrážky 7,2 mm. Je veľmi teplo.“

Partizánske: „Za posledný týždeň spadlo 12 mm zrážok.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality