Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

  

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Levice: „ Len 3 mm zrážky.“       

Humenné: „Množstvo zrážok 10,8 mm.“

Šaľa: „13.5.2022 - 20,5 mm.“

Pezinok: „5,7 mm.“

Spišská Nová Ves: „Zrážky - 0 mm. Oziminy sa zatiaľ ako-tak držia - kladom je dobrý zdravotný stav,  neskorý výskyt septórií a v slabej intenzite, jariny trpia suchom viac - nebude 5-6 odnoží, ale asi len 3-4. Mak ozimný vyzerá dobre, ale jarný je slabý zatiaľ, a má výpadky. Slabší nárast hmoty pri krmovinách a zemiaky vzchádzajú zatiaľ len naklíčené v predstihu.“

Nové Zámky: „Zrážky 19.týždeň = 4,7 mm.“

Myjava: „Zrážky 2 mm.“

Kežmarok: „Nedostatok zrážok pretrváva a začína sa prejavovať v čase odnožovania jarín, najmä ovsa na redukcii odnoží. Je možno pozorovať v dôsledku sucha u obilnín aj slabší príjem živín.“

Púchov: „Minulý týždeň bez zrážok.“

Bardejov: „Len 0,8 mm zrážok za minulý týždeň.“

Piešťany: „Veľmi teplo, veľmi sucho, spadlo len 5 mm.“

Nitra: „V sledovanom týždni sa pohybovali teploty vzduchu od 8°C do 29°C. Zrážky boli v dvoch dňoch 4,3 mm a 9,2 mm = úhrn za týždeň 13,5 mm. Intenzívny dážď - bez búrok. Objektívne ide o významné doplnenie vody najmä vo vrchnej vrstve pôdy.“

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo iba 2,1 mm zrážok. Na porastoch a v pôde je už citeľný nedostatok vlahy.“

Komárno: „Zrážky 6,1 mm.“

Topoľčany: „Zrážky vo veľmi malom množstve hoci búrkové mraky boli mohutné. Aj to bolo len v pondelok. Zeleninu musíme polievať.“

Piešťany: „Počas hodnoteného obdobia bolo namerané 4 mm zrážok.“

Nové Mesto nad Váhom: „V hodnotenom období spadlo 4,7 mm zrážok, v mesiaci máj zatiaľ len 20,6 mm zrážok. Suché počasie naďalej pretrváva.“

Senica: „Zrážky za 19. týždeň 13 mm.“

Nové Zámky: „Množstvo zrážok v 19. týždni - 5,0 mm.“

Prievidza: „Za sledované obdobie zrážky 3,8 mm. Slnečný svit a teploty až do 26 °C, vrch pôdy vysúšajú. Ovocne stromy sa musia často ošetrovať, sú napadané voškami.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 27. 7. 2022

  Prejavy sucha na lesných porastoch

  Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ. 

 • 19. 7. 2022

  Nový produkt - percento zasiahnutého územia

   V stránke www.intersucho.sk v časti Intenzita sucha pribudol nový produt - grafické znázornenie percenta zasiahnutého územia vybranými kategóriami sucha.

1. máj 2022 / 17. týždeň

previous next close