Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Košice – okolie: „V období od 3.10.2021 do 10.10.2021 bolo nameraných 3,7 mm zrážok.“

Púchov: „Suchšie počasie má hlavne vplyv na horšie vzchádzanie ozimnej repky.“

Pezinok: „7.10.2021 – 14 mm.“

Nové Mesto nad Váhom: „Zrážky 5 mm, ale zatiaľ je to v norme.“

Piešťany: „Situácia sa nemení – zase spadlo len 8 mm a vody v pôde je stále málo.“

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo 0,1 mm zrážok. Zasiate porasty začínajú pociťovať nedostatok vlahy.“

Pezinok : „14,5 mm.“

Partizánske: „Za posledný týždeň spadlo 7 mm zrážok.“

Šaľa: „6.10.-16 mm, 7.10.-4 mm.“

Bardejov: „3,6 mm zrážok za minulý týždeň, jesenné poľné práce pokračovali v plnom nasadení.“

Komárno: „Napršalo za 40.týždeň 18 mm. Dobre sa pripravujú pôdy pod oziminy.“

Senica: „Zrážky za 40.týždeň 8,32 mm.“

Nové Zámky: „Množstvo zrážok v 40.týždni - 13,1 mm.“

Zvolen: „Napršalo 13,6 mm, pôda predtým bola na povrchu mierne, niekde až vlhká.“

Piešťany: „Počas hodnoteného obdobia spadlo 9,7 mm dažďových zrážok.“

Prievidza: „V 40. týždni zrážky 8,2 mm. Začiatok týždňa s teplotou až 25°C. Slabé zrážky v strede týždňa ovlažili vrchnú suchú vrstvu pôdy.“

Lučenec: „Počasie v 40. týždni kopíruje predchádzajúci týždeň, teploty sa pohybujú v priemerných hodnotách jesenného počasia. Zrážky sa vyskytli 6.10.2021 v hodnote 12,6 mm.“

Detva: „Deficit podanej vlahy sa prejavuje nerovnomerne. Sú miesta, kde je pôda vlhká aj v hlbšom horizonte, ale cca 70% je nasýtená len 5 až 20 cm. Je to hlavne vo svahovitom teréne.“

Nové Mesto nad Váhom: „Suchšie obdobie zo septembra pokračuje aj v októbri, za sledovaný týždeň spadlo len 6,6 mm zrážok. Zber sliviek už skončil, cukornatosť  je veľmi dobrá, pokračuje zber oskoruší, neskorých jabĺk a jesenných hrušiek.“ 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 20. 10. 2021

  Ocenenie lesníkov 2021

   Ocenili sme reportérov z Národnej monitorovacej siete v oblasti lesníctva.  Viac sa dozviete na stránke SHMÚ.

 • 16. 9. 2021

  Zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021

   V nasledujúcom článku nájdete zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021. Viac nájdete na stránke SHMU.

26. september 2021 / 38. týždeň

previous next close