Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Sabinov : „Za 41. týždeň sme mali 6,3 mm zrážok“.

Košice – okolie: „V období od 4.10.2020 do 11.10.2020 bolo nameraných 1,2 mm zrážok“.

Nitra: „Za týždeň spadlo len 4 mm. Koncom týždňa bolo teplo a "lietalo babie leto"! V nedeľu večer sa počasie výrazne zmenilo - veľké zrážky budú uvedené v nasledujúcom hlásení“.

Kežmarok: „Za posledný týždeň napršalo cca 25 mm. Vzhľadom na predchádzajúce úhrny zrážok pôda je nadmerne vlhká až blatistá, čo komplikuje jesenné práce“.

Zvolen: „Za minulý týždeň nám napršalo 7,5 mm zrážok. Pôda v poli je nasýtená pôdnou vlahou, voda stojí v kalužiach“.

Nové Mesto nad Váhom: „Úhrn zrážok za uplynulý týždeň 18 mm. V týždni sa dalo vstúpiť do polí len v poobedňajších hodinách, vzhľadom na silné ranné rosy, nedostatok slnka a bezvetrie, do soboty večera sme zasiali cca 1/3 výmery pšenice, kedy začalo výdatne pršať. Odvtedy sa zastavili všetky poľné práce“.

Komárno: „Napršalo 1 mm. Pôdy začínajú schnúť. Koncom týždňa sme začali siať oziminy“.

Senica: „70 mm“.

Považská Bystrica: „Za uplynulý týždeň spadlo 9,5mm, v spojení s nižšími teplotami, pôda nepresychá a sťažuje napríklad silážovanie kukurice, rozmetanie maštaľného hnoja alebo orbu“.

Levice: „Zrážky za posledný týždeň boli vo výške 3 mm“.

Spišská Nová Ves: „Spadlo 38 mm. Zásoba vody je veľmi dobrá. Porasty ozimín sú pekné aj keď príprava pôdy bola horšia- sucho -hrudkovitá až hrudovitá pôda, ale zrážky hneď po sejbe to napravili“.

Púchov: „41. týždeň -   22,6 mm zrážok. Od 6. do 9. viac menej bez zrážok. Aj dni bez zrážok  zamračené s hmlami. Cca od štvrtka sa ako tak dala spracovať pôda - pokračovala sejba ozimín, podmienečne bolo možné pokračovať v zbere kukuríc, najmä siláže.  Od soboty večera zasa "utrum".

Levoča: „Zrážky 5.10. - 11.10.2020   20,2 mm“.

Piešťany: „Prší už trochu menej (12,1 mm) , ale pre rozmočenú pôdu je to stále veľa“.

Bardejov: „15,6 mm zrážok za minulý týždeň“.

Nové Mesto nad Váhom: „Teraz by sa dali hodnotiť prejavy nadmerných zrážok“.

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo 14,7 mm zrážok. Pôdny profil je plne nasýtený pôdnou vlahou“.

Myjava: „Zrážky 42 mm“.

Šaľa: „5.10. 1,5mm, 10.10. 3,0mm, 11.10. 5,0mm“.

Dunajská Streda: „Hlásim sa po dlhšej odmlke, v septembri ako aj v prvej dekáde októbra prevládalo vlhké počasie s častými a výdatnými zrážkami, ktoré nám neumožnilo začať sejbu ozimných obilnín. Až 8. októbra dovolili vlhkostné pomery v pôde začať sejbu, z plánovanej výmery sme zasiali zatiaľ len cca 20% plochy. Celkové zrážky za september a 1. dekádu októbra 130 mm, za uplynulý týždeň to bolo 6,5 mm zrážok“.

Nové Zámky: „Množstvo zrážok v 41.týždni - 1,1mm“.

Nové Mesto nad Váhom: „Za hodnotené obdobie spadlo 9,4 mm zrážok, vlhké počasie pokračuje, babie leto  je v nedohľadne“.

Zvolen: „Napršalo cca 7mm“.

Piešťany: „Zrážky v hodnotenom období boli namerané 15,0 mm“.

Senica: „Zrážky za 41.týždeň 33,6 mm“.

Nitra: „Cez týždeň nepršalo, ale pôda je stále blatistá, veľmi sa robiť na nej nedalo“.

Prievidza: „41. týždeň zrážky 6,6mm. Pôda je nasýtená vodou, čo bráni vykonávať jesenné práce na poliach. Dokončuje sa zber jabĺk“.

Detva: „Za uplynulý týždeň spadlo 21,5 mm zrážok. Pôda je plne nasýtená vodou, povrch pôdy je blatistý. Ojedinele pod korunami stromov sa prejavuje jemný deficit vody v pôde a to hlavne na extenzívnych svahoch“.

Lučenec: „V 41. týždni sa mierne ochladilo, celý týždeň bol väčšinou oblačný, okrem 9. a 10. októbra, zrážky boli zaznamenané len dňa 7. 10. 2020, kedy napršalo 7,6 mm“.

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 29. 4. 2020

  Prvé príznaky sucha v roku 2020

  Sucho sa za posledné dva až tri týždne rozširuje na čoraz väčšiu plochu. V článku je zhrnutá aktuálna situácia a uvedené sú aj stručné informácie od odborníkov z praxe. Viac sa dočítate v článku na stránke SHMÚ.

 • 30. 10. 2019

  2.ročník stretnutia s reportérmi dopadov sucha v Smoleniciach

   Dňa 29.10.2019 sa v kongresovom cetren SAV v Smoleniciach konal už 2. ročník diskusného odborného stretnutia "MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU - stretnutie s reportérmi z praxe". Viac sa dočítate na stránke SHMÚ